(20.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní pan kolega Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, já jsem si všiml, že v sále není pan poslanec Šťastný. A protože bych rád trávil tyto okamžiky i v jeho přítomnosti, aby ty argumenty mohl slyšet, chápu, že to je náročné, ale zatím pan poslanec Šťastný nevyužil možnosti, kterou mu tady stále nabízíme, přerušit jednání. A pokud je toho na něho moc, určitě by bylo dobré odpočinout si několik měsíců od této debaty, sebrat síly a poslouchat argumenty znovu. Takže z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout přerušení a odročení na 30. října tohoto roku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, to je návrh procedurální. Pan kolega Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, kolegové, mně je to velice líto, nedělá mi to žádnou radost. Dovolte mi, abych podal protinávrh na přerušení v délce 11 minut. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, na 11 minut. Je zde žádost o odhlášení. Já jsem vás tedy všechny odhlásila.

Paní kolegyně Klasnová se hlásí.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci hlasovat konstruktivně, proto jsem se podívala, kdy zasedá Poslanecká sněmovna, abychom tedy nesvolávali poslance v týdny, kdy není plánovaná Poslanecká sněmovna. Já bych navrhovala tedy přerušení bodu do 5. září. Je to středa 5. září.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je další návrh, o kterém rozhodneme. Zopakuji tedy, že budeme postupovat v pořadí od návrhu paní předsedkyně Klasnové, která žádá přerušení do 5. září. Poté, pokud neprojde, pan kolega Bauer na 11 minut. Pokud neprojde, pan kolega Tejc do 30. října.

 

Rozhodneme tedy v hlasování nejprve číslo 93. Rozhodneme o návrhu paní poslankyně Klasnové. Paní poslankyně Klasnová navrhuje přerušení do 5. 9.

Zahajuji hlasování číslo 93. Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. A kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přítomno 177, pro 87, proti 89. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Bauer navrhuje přerušení na dobu 11 minut.

Zahajuji hlasování číslo 94. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 94, přítomno 180, pro 88, proti 79. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Tejc navrhuje přerušení do 30. 10.

Zahajuji hlasování číslo 95. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 95, přítomno 180, pro 87, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Dostáváme se k přihlášce pana poslance Ivana Ohlídala. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, členové koalice sociální demokracii často obviňují z toho, že je proti majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. (Velký šum v sále, někteří poslanci opouštějí sál. Poslanec Ohlídal se otáčí na paní předsedající.)

Vážená paní předsedkyně, mohla byste zjednat trochu klid?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím obě, levou i pravou část Poslanecké sněmovny, aby věnovaly pozornost panu poslanci Ohlídalovi.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Já jsem zvyklý ze své pedagogické činnosti na to, že některé poznatky je nutné studentům opakovat stále dokola a dokola, než je pochopí. (Šum v sále.) A myslím si, že tento postup teď musím aplikovat i na členy současné koalice. A znovu tedy už pokolikáté zopakuji já jako i moji kolegové to, že my pro rozumné a přiměřené vyrovnání, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi jsme. Jsme však proti nepřiměřenému rozsahu a nevhodnému postupu tohoto vyrovnání. Čili jinými slovy, nejsme pro tento zákon, který teď projednáváme. V tomto směru jsme vyslovili mnoho argumentů, mnoho svých názorů. Zajímavé je, že tyto naše argumenty jsou v souladu s názory většiny české společnosti. Znovu opakuji, že zhruba více než 80 % obyvatel této země je proti tomuto návrhu zákona. Čili je vidět, že naše argumenty jsou v podstatě aspoň pro většinu obyvatelstva, většinu společnosti, správné. Není tomu však v případě názorů a argumentů koalice. S názory a argumenty koalice se v tomto zákoně ztotožňuje ani ne 15 % našeho obyvatelstva.

Čili koalice zvolila taktiku následující: Když se nepodaří svými argumenty přesvědčit lidi, tak aspoň budeme dehonestovat nebo snažit se zprofanovat názory sociální demokracie nebo obecně opozice. Příkladem takové snahy dosti naivní byl např. článek zde přítomného zpravodaje k tomuto zákonu kolegy Marka Bendy. Tento článek vyšel včera v deníku Právo pod názvem Vztah ČSSD k církvím? Za tím bylo slovo Pokrytectví. Některá jeho vyjádření mě tak nadzvedla, že si troufám s nimi teď polemizovat.

Pan Benda mj. v článku říká - dovoluji si citovat: "Zrovna od ČSSD je absolutně nemravné se zásadně vymezovat proti obecným principům restitucí, neboť jim právě na tomto základě byl vrácen Lidový dům. Když šlo o ně, byly jim restituce dobré, zato nepochybně více postiženým církvím je nechtějí přiznat." Když opomenu, že kolega Benda si plete restituce s majetkovým vyrovnáním, tak musím konstatovat, že jeho přirovnání je naprosto nepřiměřené a naprosto nesmyslné, protože Lidový dům sociální demokracii historicky vždycky patřil a bylo to také prokázáno. Proto byl v restitucích vrácen. Na druhé straně koalice chce vrátit majetek církvím a náboženským společenstvím, který jim nikdy ani nepatřil, nebo možná ani nepatřil. To je obrovský rozdíl. Takže to přirovnání, které zde provedl poslanec Benda, je naprosto nepřípadné.

Další taková myšlenka, velkolepá, kterou považuji za nutné zde diskutovat, je to, že ve prospěch tohoto majetkového vyrovnání uvádí pan Benda argument, který říká, že katolická církev je ochotna z toho svého velkého balíku zhruba 20 % věnovat jiným, nekatolickým církvím. Zajímavé je, že právě z těch nekatolických církví se často a velmi často dokonce objevují názory, které s tímto faktem vyloženě polemizují. Mně se podařilo přečíst si článek, který vyšel v internetovém deníku Referendum. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP