Stenografický zápis 41. schůze, 11. července 2012


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


9. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Chvojka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Richard Dolejš


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Bauer
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Braný
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/ - třetí čtení

Poslanec Michal Babák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Babák
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Laudát
Poslanec Zdeněk Bezecný


20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Jaroslav Foldyna
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


23. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Ivana Weberová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Hamáček
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Kaslová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Skokan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP