Stenografický zápis 41. schůze, 10. července 2012Zahájení

(Na žádost klubu ODS byl začátek schůze přesunut na 14.15 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Roman Váňa
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/8/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Zbyněk Stanjura


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Zbyněk Stanjura


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 694/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


4. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Roman Sklenák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


5. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Radek John
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Milan Šťovíček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Horáček


8. Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Marek Šnajdr


9. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Jan Chvojka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec František Bublan
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP