(16.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrhy k dalšímu dnešnímu jednání. Jménem dvou poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala meritorně i procedurálně hlasovala návrh zákona po 19. i po 21., případně po půlnoci. (Potlesk z levé strany.) A dále navrhuji, abychom v souladu s jednacím řádem podle § 95a vyčlenili pro jednání o třetích čteních návrhu zákona i hodiny dnes po 21., případně po 24. hodině, protože do 21. jsme už tak učinili při zahájení této schůze. Naší ambicí je, abychom nemuseli využít tento čas, nicméně považujme to za preventivní opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je všechno dohromady hlasovat, jedním hlasováním? Všechny návrhy, které tady zazněly.

Je tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. (Gonguje.)

Jenom aby bylo zřejmé - podstata návrhu byla, že máme jednat dnes po 19., 21. a 24. hodině včetně hlasování, a zároveň se to týkalo třetích čtení. Takto to bylo předneseno a takto to budeme v tom balíku celé hlasovat.

Zdá se, že jsou tu všichni. Zahajuji hlasování - ne, proč mi do toho takto najednou vstupujete? (K mikrofonu přistupuje poslanec Kováčik.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože mám, pane předsedající, starost, aby bylo všechno přesně podle zákona, v tomto případě zákona o jednacím řádu, a mám pocit, že ten návrh po 24. hodině moc hlasovatelný není, protože sobota není jednacím dnem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prohlašuji hlasování za zmatečné. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jeden malý výklad. Pokud někdo navrhuje, že budeme jednat v pátek po půlnoci, znamená to, že navrhuje, že jednací den je sobota. Ale pokud to tam necítíte a nerozumíte tomu, tak stejně, tak můžeme explicitně ten návrh doplnit o to, že v pátek po 24. hodině začíná sobota. (Smích a hluk.) Tudíž že navrhuji, aby jednacím dnem byla i sobota. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže součástí návrhu, o kterém budete hlasovat, bude zároveň i prohlášení soboty za jednací den. Sněmovna odhlasuje, že po pátku bude následovat sobota a bude to platit už po všechny časy.

Vážení kolegové, já myslím, že všichni víte, o čem se bude rozhodovat, a hlavně se mi zdá, že všichni na to už máte utvořený názor, takže můžeme začít hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 71, přihlášeno je 182, pro hlasovalo 93, proti 88. Tak by to vypadalo, že to bylo přijato.

 

Poslanec Stanjura je viditelně spokojen.

 

My se můžeme pustit do projednávání dalšího bodu. Je to

 

26.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Místo ministra spravedlnosti zasedne ke stolku zpravodajů místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Zpravodajem je poslanec Stanislav Polčák. Pozměňovací návrhy máte v tisku 351/4. Jsme ve třetím čtení.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Do rozpravy se hlásí místopředsedkyně vlády Karolína Peake.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych pouze krátce uvedla tento tisk.

Nacházíme se na prahu třetího čtení novely Ústavy České republiky. K tomuto prahu jsme, pravda, šli poměrně dlouho. Ten tisk byl předložen do Sněmovny před dlouhou dobou, ve formě, kdy se navrhovalo "pouze" rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření obcí a krajů. To bylo součástí programového prohlášení vlády a je to významný krok ke kontrole hospodaření územně samosprávných celků. Podařilo se ale i vyjednat právě díky té delší době pozměňovací návrh, který byl předložen ve druhém čtení tento týden a kterým by se měly pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu rozšířit po dohodě koalice spolu se zástupci sociální demokracie i o kontrolu podniků s majetkovou účastí státu, případně územně samosprávných celků. Jak jsem uváděla již při rozpravě ve druhém čtení, domluvili jsme se také na tom, že novelu Ústavy pustíme dále do Senátu, a poté co, jak doufám, Senát tuto novelu schválí, připravíme již nyní rozpracovaný prováděcí zákon k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tak aby plně této novele ústavy odpovídal.

Děkuji vám za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to bylo vystoupení navrhovatele v rámci rozpravy. Prosím pana poslance Sklenáka, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si vás jen dovolil informovat o tom, že tímto tiskem se opakovaně zabýval i podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. Na svém posledním jednání přijal usnesení v tom smyslu, že podporuje přijetí tohoto vládního návrhu ústavního zákona ve znění pozměňovacího návrhu, který byl podán ve druhém čtení jako společný návrh poslanců Peake, Polčáka, Bendy a Sklenáka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Pokud se už nikdo dále do rozpravy nehlásí, tak mi dovolte, abych rozpravu ukončil. Pokud už nikdo nechce říci ani závěrem, můžeme rovnou hlasovat. (Hlásí se místopředsedkyně vlády Peake.) Ještě chcete vystoupit závěrem?

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Promiňte, pane místopředsedo, ještě za krátké zdržení. Nicméně i pro to, co tady dnes zaznívalo celý den, bych ráda využila této příležitosti a poděkovala opozici, speciálně sociální demokracii, za podporu tohoto návrhu. Ráda bych ale také poděkovala koaličním partnerům za konstruktivní debatu, která proběhla a byla ukončena, myslím, velmi pozitivním závěrem. Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych teď požádal zpravodaje, jestli by nám mohl sdělit, jak postupovat.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh postupu je poměrně stručný a jasný. Návrh na zamítnutí ústavního zákona podán nebyl. To znamená, že nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly postoupeny z výborů, které projednávaly tento sněmovní tisk, s tím, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod písmenem B a ústavněprávní výbor jsou totožné návrhy, neschválením jednoho z nich nebudeme hlasovat o dalším, pokud by to Sněmovna explicitně nechtěla. Dalším bodem hlasování by bylo usnesení kontrolního výboru. Naposledy je hlasování o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Peake, mého, pana kolegy Sklenáka a pana Bendy, s tím, že jeho schválení vylučuje schválení poslaneckého návrhu změny pod písmenem E.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím o klid a soustředění. Namítá někdo něco proti navržené proceduře? Pokud ne, tak budeme hlasovat přesně v pořadí, jak bylo řečeno. Snad to bylo poměrně srozumitelné, přehledné. Takže můžeme rovnou asi začít. Já v tom případě tedy zagonguji. Prosím, aby se všichni posadili, neb tady je trochu ruch. A vy kdybyste nám říkal ty... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP