(18.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkujeme. Dále vystoupí pan poslanec Michal Hašek. Připraví se pan poslanec Josef Smýkal.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navázal na kolegu Votavu nikoliv snad v luštění francouzských výrazů, to nemám připraveno, ale budu pokračovat v tématu stavebního spoření.

Existuje nepochybně celá řada cest, jak podporovat zejména mladé lidi a rodiny s dětmi v hledání bydlení. Mám za to, že se dosud všeobecně respektovalo, že stavební spoření a jeho státní podpora je jeden z mála efektivních a občany České republiky využívaných nástrojů, jak na nové bydlení dosáhnout. Nyní, v době mandátu současné vlády, zřejmě toto přesvědčení, alespoň u většiny Sněmovny, padá, protože musím říci, že až do voleb většina politiků vládní koalice s výjimkou politiků za Věci veřejné stavební spoření vždy v minulosti podporovala.

Věci veřejné ve svém předvolebním programu hovořily o podpoře bytových aktivit a naopak zcela mlčely o otázce rušení a nebo zásadních úprav stavebního spoření. Mohli jsme se dočíst taková motta a hesla, jako je výstavba startovacích bytů nebo výstavba malometrážních bytů. Tak jak to tedy mají kolegové z jedné z vládních koaličních stran? Prosazovali audit bytů na úrovni obcí, diferencovaný postup deregulace, prosazovali možnost podporovat z obecních rozpočtů sociálně slabé tak, aby mohli doplácet nájemné. Podporovali výstavbu malometrážního bydlení, vznik systému a organizace nabízející poradenství a podporu v případě hrozící ztráty bytu, zkvalitnění bytového fondu investicemi do revitalizací panelových sídlišť, včetně využití evropských fondů, možnost zajištění kvalitní dopravní dostupnosti na obecní úrovni a podporu občanské vybavenosti, která bezesporu patří k dobrému standardu bydlení.

No, musím říct, vážené kolegyně a kolegové z Věcí veřejných prostřednictvím paní předsedající, že zatím jste z toho nedotáhli do konce vůbec nic. Nic jste neuvedli v život, a dokonce se nyní chystáte podpořit velmi významné oslabení jediného efektivního a fungujícího nástroje podpory k získání bydlení. Nerozumím a nechápu tento váš postoj, ale koneckonců zpovídat se musíte především voličům. Naší úlohou jako opozice je upozornit na to, s jakými programovými závazky jste získali mandát občanů České republiky a nakolik svoje sliby nyní jako spoluodpovědná koaliční vládní strana plníte.

V kontextu s podporou omezení podpory stavebního spoření jsou však bohužel další kroky, kterými se v tuto chvíli snažíte zachránit krk před občany, bohužel pouze falešnou hrou. Co jiného než další pomyslná kudla do zad občanů je podpora omezení stavebního spoření? Snížení podpory z dosavadních 15 na 10 % u uspořené částky, a to od 1. ledna 2012 u všech smluv o stavebním spoření, znamená oslabení možnosti lidí uspořit si prostředky na vybudování nebo renovaci svého bydlení. Stavební spoření s příspěvkem státu je dnes jednoznačně nejvýhodnějším spořením pro občany České republiky. Připomenu, že ke konci roku 2009 bylo ve stavebních spořitelnách po vázací lhůtě zhruba 314 mld. korun vkladů, dnes už je to téměř 400 mld. Hovořím také o účastnících, kteří nečerpají úvěr, spoří s tím, aby pak své úspory mohli využít. Co je jistě legitimní otázkou k diskusi, zda je mohou využít jakkoliv, anebo zda mají být prostředky více vázány na pokrytí nákladů přímo souvisejících s bydlením a jeho pořízením. Ale dokážete, vážené kolegyně a vážení kolegové z vládní koalice, jasně říci, v kolika procentech případů dochází v uvozovkách ke zneužívání systému stavebního spoření se státní podporou a kolik procent smluv je čerpáno na jiné účely než účely související s pořízením bydlení nebo jeho udržováním?

Myslím si, a to považuji za vrchol tragičnosti celého procesu přijímání tohoto zákona, že zneužívání systému podpory stavebního spoření není důvodem pro to, aby se snižovala podpora, ale přece aby se upravily podmínky, to znamená, aby se zamezilo zneužívání systému, zneužívání této podpory, nikoliv její další škrtání a snižování. Už vůbec není podchyceno, že vysoké procento úspor jde na bydlení, i když formou nikoliv úvěrů a hypoték, ale přímo investic do bydlení. Jedná se o přímé platby na ceny bytů, vybavení bytů a podobně.

Pokud kritici stavebního spoření hovoří o tom, že průměrná úroková míra u spořicích a termínovaných účtů je 2 až 3 % ročně, přičemž účastník stavebního spoření v současné době dosahuje efektivního zhodnocení téměř 6 %, tak je to nejenom lichý argument, ale myslím si, že je to zároveň velmi symptomatické pro současné konání a činění této vlády. Ta 2 až 3 % úroků v bankách totiž, dámy a pánové, polykají neúměrné bankovní poplatky, které máme v České republice. Neexistuje v současné době na bankovním trhu jiná nabídka, která by více motivovala střadatele spořit a umožňovala jim shromažďovat prostředky.

Jak si mohou lidé dovolit mít nějaké spoření, které je až výhodné a zajímavé? Zdá se, že z pohledu vládní koalice je to nepřípustné. Musíme to zrušit, musíme to osekat, protože jinak by se nám zřejmě mezi lidmi potulovalo příliš mnoho peněz. Bohužel nikomu v této zemi není jasné, na co smysluplného a efektivního hodlá vláda využít peníze, když je musí sebrat lidem. Možná na transparentní nákupy na některých ministerstvech, třeba na Ministerstvu obrany, možná na placení externích poradců, jak jsme si dnes přečetli v souvislosti s panem ministrem obrany Vondrou.

Vážená vládo, vámi snížená podpora stavebního spoření, zaokrouhleme ji na 20 tisíc korun ročně v nějakém případě, je pro vaši informaci jednou sedminou měsíčního platu externího poradce pana ministra Vondry na otázky PR. Za dva měsíční platy nesmyslných analýz, dodatečných analýz televizních vystoupení pana Vondry, tak mohla být ze státního rozpočtu vyplacena roční podpora 14 střadatelům v České republice. Tak se zeptejme lidí, co pro ně má větší hodnotu. Usmívající se ministr s upravenou kravatou s analýzou za 50 tisíc korun, anebo vyplacená podpora lidem na podporu stavebního spoření, na podporu záležitostí souvisejících s bydlením? Já myslím, že takových příkladů bychom mohli v těchto týdnech a měsících najít desítky, možná stovky.

Jak chcete vysvětlit lidem, že tyto jednotlivé miliardy, které jim berete, mizí v žumpě vyplacených provizí a nesmyslných externích smluv? V této situaci je zřejmě jediným zájmem vlády sebrat lidem ještě více peněz, a promiňte mi ten výraz, ještě víc jim vzít u huby. Jinak to vyjádřit, dámy a pánové, bohužel neumím. Přijetím této úpravy ztratí občan zcela mimořádnou a výhodnou možnost, jak zhodnotit svoje úspory, a stát možnost, jak alespoň takovou cestou zmírnit dopady jinak velmi nešetrných a necitlivých reforem. Díky finanční krizi občané přišli o značnou část svých úspor i z takzvaných konzervativních opatrných fondů, které bankovní domy rády doporučují. A po dalších upozorněních ministra financí, že bude ještě hůř, nemohou s velkou nadsázkou už důvěřovat ani těmto konzervativním produktům.

Mimochodem, banky, na jejichž spolehlivost a stabilitu tak rádi upozorňují někteří členové této vlády jako na ostrůvky stability v Evropě, byly oddluženy a privatizovány vládami sociální demokracie a peníze na to vydané byly samozřejmě součástí deficitu veřejných rozpočtů v dobách vlád sociální demokracie, se kterými tak ráda straší pravice a říká, že sociální demokracie tady vyráběla dluhy. My jsme zachránili a stabilizovali bankovní sektor. I dnes lze říct, že naše spolehlivé banky bohužel nejsou absolutní jistotou, protože u matek našich dceřiných bank dochází k problémům. Lidé nemají příliš mnoho důvodů bankám věřit a žádná normální vláda nechce, aby hlavním způsobem vytváření rodinných úspor bylo spoření do slamníku, k čemuž snížením podpory stavebního spoření v tuto chvíli skutečně jediného efektivního a fungujícího nástroje bohužel bude Česká republika směřovat.

Proto bych chtěl ještě jednou vyzvat vládu a koaliční poslance a poslankyně, aby se důkladně zamysleli nad efektivitou navrhovaného kroku, aby zkusili přijít s jiným řešením, řešením, které neomezí snahu lidí šetřit na bydlení, šetřit na věci, které souvisí s pořízením bydlení, aby tímto způsobem nedusili zejména mladé lidi a rodiny s dětmi.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP