(21.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Děkuji, děkuji. (Řečník reaguje na poznámku poslankyně Kohoutové z pléna.) Prostřednictvím paní předsedající vám samozřejmě děkuji. Ale já si myslím, že podobné znevažování nesouhlasu občanů a to, že se opozice snaží tento nesouhlas nejenom tlumočit, ale ošetřit určitými řešeními, není na místě. Jestli se chceme považovat za politicky vyspělou zemi, tak bychom to měli pochopit. Věřím, že mnozí z vás to konečně pochopí. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní je ke svému vystoupení připraven pan poslanec Michal Hašek, poté se s přednostním právem hlásí předseda poslaneckého klubu pan poslanec Gazdík. Prosím, pan poslanec Hašek má slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vládo, kolegyně, kolegové, dobrý večer také ode mě. Dovolte, abych přispěl svým projevem k projednávanému bodu, kterým je návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

V úvodu programového prohlášení současné vlády se hovoří o tom, dámy a pánové, že vláda zakládá svoji existenci na mandátu od občanů České republiky ve volbách v roce 2010. Musím v tuto chvíli vyjádřit zásadní pochybnost o tom, zda tento stav trvá i v dnešních dnech. Pokud totiž vláda opírá svoji existenci o mandát od voličů, pak bych rád přítomné i nepřítomné členy vlády, přítomné i nepřítomné koaliční poslance informoval o tom, že tento mandát už máte pouze na papíře, dámy a pánové, možná ve volební statistice z roku 2010. Tehdy jste získali ve volbách jako strany vládní koalice zhruba 48 % hlasů občanů. Nyní, za poslední tři měsíce, když se sečtou vaše preference, nedosahují ani 30 % a činnost vlády hodnotí kladně už pouze 16 % české společnosti. Vaše vláda ztratila významnou část své podpory mezi občany naší země a také sympatie veřejnosti. Stejně tak se poprvé v novodobé historii České republiky dlouhodobě v ulicích řady měst naší země objevují tisíce a tisíce nespokojených lidí všech generací. Jsou to mladí lidé, vysokoškoláci, jsou to senioři, jsou to nezaměstnaní, jsou to další občané České republiky, kteří už mají politiky současné vlády plné zuby a nebojí se veřejně vyjádřit vlastní názor. To je koneckonců také jejich svaté právo garantované Ústavou České republiky.

Možná by série kauz, špatných rozhodnutí a také neúspěšného vládnutí ve standardní západoevropské zemi už stačila k tomu, abychom tady dnes neseděli a politické strany připravovaly nové volby, protože by vláda sama odešla. Bohužel, v České republice takovou rozumnou vládou nedisponujeme a to je důvod, proč dnes večer musíme znovu řešit otázku vyslovení nedůvěry vládě.

Jaké jsou tedy závažné důvody, které vedly sociální demokracii k podání příslušného ústavního návrhu na dnešní jednání Poslanecké sněmovny? Předně se jedná o nespravedlivé reformy. Je jasné, že naprosto dominantně postihují především nejslabší členy naší společnosti, zatímco těm nejvíce bohatým, ale také největším firmám se zcela záměrně vyhýbáte. Seniory, rodiny s dětmi, zdravotně hendikepované a celou řadu dalších skupin společnosti posílá tato vláda kvůli svým úsporným opatřením minimálně do chudoby, ne-li k něčemu horšímu, ale naprosto bez povšimnutí nechává ležet miliardy a miliardy, které například banky a telekomunikační firmy odesílají bez spravedlivého zdanění mimo Českou republiku. Naopak, je to další zdražování DPH nebo zpomalení valorizace důchodů, které jsou hlavní zbraní současné vlády pro snižování schodku veřejných financí.

Dovolte mi krátké zastavení u zvyšování DPH na potraviny. V situaci, kdy vláda ostentativně bagatelizovala dopady zvýšení DPH, je dnešní realitou zvýšení cen potravin o minimálně 5 %, možná ještě výrazně vyšší. A to hovořím jenom o poslední změně DPH, která byla provedena mezi loňským a letošním rokem. Já nevím, jestli vám to dochází, dámy a pánové, ale od roku 2008 už pravicové vlády v České republice zvedly DPH na potraviny o 10 procentních bodů. Začínali jsme na 5 % snížené sazbě DPH, teď je to 14 %, bude to 15 %, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím paní předsedající, a možná to bude i 20 %. Takže jsme u té desítky velmi blízko, dámy a pánové. Současně s tím čelí spotřebitelé nebývalému nárůstu podvodů s trvanlivostí potravin, falšováním původu a klesající kvalitou produktů. Nedělejme si iluze, že další zvyšování DPH tento stav zlepší. Spíše naopak.

Už dnes se tak zvyšuje podíl výdajů na potraviny, který u nízko- a středněpříjmových skupin obyvatelstva může dosáhnout 20 až 25 %, a tento podíl výdajů na potraviny nás velmi přibližuje situaci ve středně a méně rozvinutých zemích. Výsledkem pak nebude nic jiného než pokles poptávky po potravinách, snížený výběr DPH a dostaneme se do stadia, kdy výsledkem vyšší sazby DPH nebude předpokládaný výnos pro státní rozpočet, ale naopak. Postihne to celý sektor agropotravinářského komplexu a velmi pravděpodobně to sníží produkci, odhadem až o 10 %.

Nicméně vláda jménem úspor a reforem i tak vyzývá občany naší země k dalšímu utahování opasků s občasnými dovětky typu - teď cituji jednoho z členů vlády - žijeme si jako prasata v žitě. Kdo to asi byl? Ano, dámy a pánové, ministr financí České republiky Miroslav Kalousek. Jaksi při tom osekávání ale vláda zapomíná sama na sebe, a v novinách tak pravidelně čteme například o statisícových odměnách na vládních úřadech. Rád bych informoval přítomné členy vlády a také poslankyně a poslance vládní koalice, že průměrná odměna náměstka vaší vlády odpovídá, resp. zdaleka přesahuje roční příjem průměrného důchodce v České republice. A u těch důchodů je to ještě tak, dámy a pánové, že polovina důchodců v České republice ani toho průměrného důchodu nedosahuje. Proto musím poopravit vyjádření pana ministra financí Kalouska. Jako prasata v žitě si žijí jenom někteří, zdaleka ne většina národa, zdaleka ne všichni občané České republiky. (Potlesk z levé strany sálu.)

A budu naopak souhlasit s ministrem financí panem Miroslavem Kalouskem, který sám tuto neděli přiznal, že například vaše snaha o snížení valorizace důchodů je - cituji - "pouhopouhá řezničina". Nezlobte se, je to řezničina bez anestezie, dámy a pánové z vládní koalice.

Nepotřebovali bychom omezovat valorizaci důchodů, kdybychom vzali v potaz aktuální a správná čísla o demografickém vývoji a kdyby dohodou došlo k odsunutí v tuto chvíli zcela nepotřebné důchodové reformy na dobu pozdější. O časových horizontech tady koneckonců hovořila už celá řada předřečníků. Nepotřebovali bychom zvedat DPH, kdybychom jen o pár let odsunuli vámi připravenou daňovou reformu, která způsobí další výpadek v daňových příjmech.

Mimochodem, dámy a pánové z vládní koalice, opravdu si myslíte, že systém pokus-omyl pomáhá českým veřejným financím? Já připomenu, že to byla pravicová koalice, která prosadila v roce 2008 takzvaný Topolánkův batoh, v jeho rámci rovnou daň, v jeho rámci zdanění superhrubé mzdy. To všechno jsou věci, které potichu rušíte, protože se neosvědčily, protože znamenaly propad příjmů veřejných rozpočtů o desítky miliard korun ročně, a to jsou peníze, které dnes zoufale chybějí českým veřejným financím.

Přiznejme si otevřeně, že pokud musí stát pro pár miliónů korun úspor škrtat slevu na jízdném pro seniory, pak by si neměl dovolit vyplatit ani velmi problematické desítky miliard korun církvím jako finanční část kompenzace v rámci církevních restitucí. My nikterak nezpochybňujeme to, aby došlo k dohodě mezi státem a církvemi o majetkovém vyrovnání. Ale znovu připomínáme, že si nemyslíme, že z hlediska rozpočtu a stavu veřejných financí České republiky je vhodné v tuto chvíli schválit zákon, který velmi problematickým způsobem oceňuje církevní majetek a říká, že v průběhu příštích třiceti let vyplatíme včetně úroků cca 98 mld. korun.

Jsem pevně přesvědčen, že Česká republika by neměla být místem, kde si budou například senioři nuceni volit mezi tím, jestli zaplatí nájem, nebo si koupí něco k jídlu, nebo si budou moci dovolit drahé léky a drahé poplatky v rámci poskytování zdravotnických služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP