(14.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tady nejde o žádné interpretační spory, tady není prostor pro interpretační spory, tady jsou pouze jasná slova zákona, která definují náš postup v režimu jednotlivých projednávání. A jestliže se vláda rozhodla, že nevyhlásí válečný stav, ale že bude postupovat podle § 99 Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze, pak musí respektovat ustanovení jednacího řádu a postupovat s tímto způsobem.

A ještě znovu, kolegové a kolegyně, vážená vládo, vážená vládní většino, prosím, jděte jinou cestou. Svolejte mimořádnou schůzi, respektujte zákony, respektujte pravidla, protože jestliže tady jednou přestaneme respektovat pravidla, na půdě Poslanecké sněmovny, tak je otázka, jakým způsobem se tady vztahy mezi vládou a opozicí budou vyvíjet v následujících měsících a letech. Takovýto způsob politiky je nešťastný, takovýto způsob politiky sociální demokracie jednoznačně odmítá. Prosím, nezneužívejte toho, že máte většinu v Poslanecké sněmovně, respektujte zákony republiky, respektujte Ústavu a postupujte v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

A jestliže zde byl dotaz na to, zdali má někdo názor, že legislativní stav nouze zde není, že by měl být zrušen, tak já se k tomu hrdě hlásím. Já se domnívám, že každý občan v této zemi, každý, kdo sleduje veřejné dění, každý, kdo sleduje počínání vlády, tak mu musí být jasné, že tohle je jenom legislativní klička. Že ve skutečnosti tady není důvod pro to, abychom měli stav legislativní nouze. Je to pouze snaha protlačit za každou cenu návrhy zákonů touto Poslaneckou sněmovnou, aby o nich hlasoval ještě Senát ve starém složení. Jde o to, ve skutečnosti vyloučit novou většinu v Senátu z rozhodování v celém legislativním procesu. Tak si to prosím pojmenujme, jak to je! Nechovejme se jako pokrytci, netvařme se, že jsou tady nějaké důvody, že snad bylo zemětřesení, že jsou nějaké plošné povodně nebo válečný stav, aby to odůvodňovalo stav legislativní nouze. Takovéto důvody zde nejsou. Já se domnívám, že zde není důvod proto, aby Poslanecká sněmovna hlasovala pro stav legislativní nouze, a domnívám se, že jediným důvodem, který vede vládu k tomu, aby takto postupovala, je snaha omezit debatu v Poslanecké sněmovně, zkrátit nám čas na to, abychom mohli připravit kvalifikované pozměňovací návrhy, a především vyřadit novou většinu, která je v Senátu. Já si myslím, že vyřazení nové většiny v Senátu je velké pohrdání všemi občany, kteří přišli k 1. a 2. kolu senátních voleb, protože lidé, když hlasovali, tak hlasovali současně o vládní politice.

A jestliže tato vláda chce obejít výsledky senátních voleb, urychleně projednat tyto návrhy tak, aby je mohla příští týden protlačit Senátem, tak nerespektuje demokratické rozhodnutí občanů. Myslím si, že takováto politika vlády dlouhodobě v žádném případě nemůže být úspěšná. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní je zde jedna faktická poznámka - prosím pana poslance Stanislava Polčáka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, já pouze fakticky reaguji na vystoupení pana předsedy Sobotky. On zde řekl, že Ústavní soud tedy prozkoumá tuto materii, jestli tedy došlo k řádnému vyhlášení legislativního stavu nouze, a že je tady vázán jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Já bych ho chtěl prostřednictvím paní předsedající upozornit na to, že podle Ústavy je Ústavní soud vázán pouze Ústavou a jediným zákonem, a to je zákonem o Ústavním soudu, nikoli zákonem o jednacím řádu, to znamená Ústavní soud nebude vázán zákonem o jednacím řádu a posoudí si tento stav pohledem ústavnosti. A pokud jde o samotné vyhlášení stavu legislativní nouze, samozřejmě, dejte to na Ústavní soud, ale já dneska tím, že budu hlasovat o vyhlášení legislativního stavu nouze, opravdu nemám pocit, že bych porušil slib poslance. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS, VV a TOP 09).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tomu, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Pan kolega Hašek se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já myslím, že bychom měli pomalu ukončit důležitý procedurální spor, ve kterém se tady zjevně ocitla vládní většina a opoziční menšina. Chtěl bych říct následující argumenty pro kolegy především v lavicích koaličních vládních poslanců.

Platí, že demokracie je vláda lidu, a já tvrdě respektuji, že vládne většina. Nicméně to ještě neznamená, že většina může dělat vše. Většina může dělat pouze to, co jí umožňují schválená pravidla - v našem případě Ústava České republiky a jednací řád Poslanecké sněmovny.

V jaké jsme teď situaci, dámy a pánové? Vláda připravila návrh rozpočtu. Vláda k němu připravila některé zákony, které jsou nezbytné pro to, aby vůbec rozpočet dosáhl parametrů, které pan Nečas a jeho koaliční přátelé dohodli. Vláda tyto zákony schválila už 22. září a zaspala - dnes máme 2. listopadu a vláda prostě předložila tuto sérii zákonů, které doprovázejí státní rozpočet do Sněmovny, pozdě. Předložila je pozdě, opozice využila legitimního práva daného jednacím řádem a zablokovala zkrácení lhůt. To je možnost daná jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Vláda tedy požádala podle nás velmi sporně o vyhlášení stavu legislativní nouze. My se nedomníváme, že jsou naplněny předpoklady, které dává právní řád České republiky k vyhlášení stavu legislativní nouze. Žádný návrh se nemůže sám o sobě, dámy a pánové, octnout na pořadu schůze Poslanecké sněmovny podle našeho jednacího řádu - s jedinou výjimkou: a tou je žádost vlády o hlasování o důvěře. A to upravuje § 82 a následující jednacího řádu. Ve všech ostatních případech, pokud má být předmětem Sněmovny jednání ať už o návrhu zákona nebo o jiném bodu, tak musí Sněmovna schválit zařazení takového bodu do programu schůze. Ať už probíhající a nebo v případě, že bude svolána mimořádná schůze, tak se na jejím začátku hlasuje o pořadu schůze.

To, co teď říkám, totiž obsahují ustanovení § 54 odst. 5 a 6 jednacího řádu. Tedy ta naprosto přesně říkají, jakým způsobem se jakýkoliv návrh, včetně návrhu zákona, může dostat do programu schůze Poslanecké sněmovny. Může to navrhnout výbor, poslanecký klub nebo poslanec. To je odstavec 5. A odstavec 6 říká, že schválený pořad lze během schůze Sněmovny rozšiřovat pouze výjimečně, přičemž návrh na doplnění schváleného pořadu nelze projednat, pokud jsou proti němu vzneseny námitky nejméně dvou poslaneckých klubů nebo 20 poslanců. Dál jednací řád neobsahuje žádné ustanovení, které by negovalo takovéto právo veta, které je součástí jednacího řádu, jako přirozený institut ochrany menšiny - tedy ochrany opozice tady v Poslanecké sněmovně.

Co říká § 99 o zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze v odstavci 4? Říká toto: "Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním návrhu pořadu, zda stav legislativní nouze trvá." Takže vážená paní předsedkyně, jednací řád Poslanecké sněmovny počítá s tím v § 99 odst. 4, že Sněmovna se musí vyslovit k návrhu pořadu, tedy k zařazení příslušných bodů do programu schůze. To, že v minulosti opozice nevyužila práva uplatnit veto, ještě neznamená, že se tak nemohlo stát. A stalo se to historicky poprvé dnes. Já prosím, abyste to respektovala jako předsedkyně Poslanecké sněmovny, prosím, aby to respektovala vládní koalice a aby využila jiného institutu k projednání těch zákonů. Já nesouhlasím s kolegou, který tu měl faktickou poznámku z řad vládní koalice. My nechceme, aby se neprojednávaly ty zákony. Ony budou projednávány, my chceme, abyste je projednali i procesně řádným způsobem. A to, co děláte teď, dámy a pánové, tak bohužel je ohýbání jednacího řádu Poslanecké sněmovny!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní tady mám ale ještě dvě faktické poznámky, nejprve pan kolega Pavel Kováčik, poté pan poslanec Vojtěch Filip a pak předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, přeji vám dobrý den. Ostatně soudím, že existuje jeden důvod, jedna možnost, zcela reálná možnost, jak připustit, že stav legislativní nouze tady existuje. Je to jedna jediná možnost a zmiňoval se o ní pan předseda Filip ve svém vystoupení minulý týden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP