(14.20 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, nejprve poznámku.

Paní předsedkyně, pokud chcete mluvit, předejte řízení schůze. Nekomentujte vyjádření jednotlivých poslanců při řízení schůze. Myslím si, že by to bylo velmi vhodné. Váš projev nebyl rozhodnutím předsedajícího, ale byl projevem, který se přednáší ve sněmovně.

Za druhé. Pokud jsem si všiml nově rozdaných materiálů, tak ve schváleném programu 7. schůze Poslanecké sněmovny tisky 157, 155, 156 a 158 nejsou. Čili pokud jsme v řádné schůzi, bavíme se o jiných tiscích, protože tisky 118, 120, 124 a 130 vláda stáhla. Spíše dávám za pravdu panu předsedovi klubu sociální demokracie Bohuslavu Sobotkovi než vám, protože v tuhle chvíli navrhujete zařazení čtyř nových bodů, a já trvám na tom, že 20 poslanců nebo dva poslanecké kluby mají právo ze zákona takový postup zablokovat. A to právo, že nebylo v minulosti využito, bylo dáno tím, že tehdejší vládní koalice, ať byla taková nebo onaká, komunikovala s celou Poslaneckou sněmovnou. To se momentálně nestalo.

V tuto chvíli mohu jenom zopakovat, že postup, který jste zvolila, není postupem odpovídajícím zákonu. Pokud je úmyslem vlády projednat návrhy zákonů tak, že bude porušen zákon o jednacím řádu a že vláda usiluje o to, aby Ústavní soud zrušil tyto zákony, nechť to předseda vlády řekne rovnou. Že měl úmysl a že se mu ho nepodařilo naplnit. To by bylo legitimní. Ale tomu tak není. Zatím. Alespoň podle vyjádření např. pana ministra vnitra, který byl přítomen na jednání kontrolního výboru při odůvodňování zákona o politických stranách, bylo úmyslem pana ministra, aby zákon prošel. Neříkal nic o tom, že to dělá jen tak. I když onen návrh určitě neodpovídá tomu, k čemu se v tuto chvíli diskutuje, to znamená ke stavu legislativní nouze.

Návrh zákona o politických stranách činí úsporu ve státním rozpočtu 21 milionů -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte, bavíme se na téma, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Prosím, abyste se k tomu vyjádřil.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně, že jste mě upozornila na zákon o jednacím řádu. Právě jsem chtěl vysvětlit, proč tento zákon nemá být projednáván ve stavu legislativní nouze.

Rozpočet České republiky je více než 1 bilion korun. 1 bilion korun! Zákon, který předložila vláda o sdružování v politických stranách má učinit úsporu - promiňte mi - v rozsahu maximálně 22 milionů korun. 22 milionů korun! Je to tedy hodnota, která se týká v setinách. Stav legislativní nouze posuzuje Poslanecká sněmovna tímto způsobem: že jde o mimořádné okolnosti, kdy jsou zásadní způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů - za prvé, za druhé - bezpečnost státu nebo kdy hrozí státu značné hospodářské škody. Jestli 21 milionů korun v rozpočtu více než 1 bilion korun je značná hospodářská škoda, o tom si dovolím vážně pochybovat. V tomto ohledu se divím vládě, že tento zákon vůbec tlačí do procesu legislativní nouze.

Co to je za hru? Co to tady zkoušíte na občany České republiky? Myslíte si, že vám to někdo uvěří? Prosím vás, nechte toho! Já trvám na tom, že stav legislativní nouze netrvá. Respektuji vaše rozhodnutí, které jste podle svého oprávnění vyhlásila, a navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nepotvrdila, že trvá stav legislativní nouze. Tohle je komedie, tohle není projednávání! (Potlesk z řad poslanců KSČM a sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Filip, nyní předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř se hlásí o slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne.

Já plně rozumím tomu, že pan předseda poslaneckého klubu ČSSD a pan poslanec Filip z KSČM nesouhlasí s tímto postupem a nelíbí se jim projednávání těchto zákonů, které mohou pomoci České republice v dalším roce. Nicméně podle mého názoru paní předsedkyně nenavrhovala žádný bod. Ona v souladu se stanoviskem legislativy a v souladu se zaběhlým postupem v Poslanecké sněmovně zařadila tyto body na program této schůze a vám, podle mého názoru, nezbývá nic jiného, než pokud uznáte za vhodné, vznést proti takovému postupu námitku. To je jediné, co je možné.

Jinak ten postup, o kterém mluvil pan poslanec Filip z KSČM, je jistě správný. Snažil se nás přesvědčit, že stav legislativní nouze netrvá. Máme hlasovat proti. K tomu ta rozprava slouží. Já jsem přesvědčen, že my jsme názoru opačného a budeme hlasovat pro. (Potlesk z lavic poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. S faktickou poznámkou pan kolega Filip. Má tedy přednost.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Jenom vaším prostřednictvím k panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Ano, můžete hlasovat pro, ale hlasováním pro zařazení těchto čtyř bodů porušíte zákon o jednacím řádu. Zprotivíte se tedy vlastnímu ústavnímu slibu poslance.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní s řádnou přihláškou předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já musím říci, vážená paní předsedkyně, že každý, kdo dnes přišel do Poslanecké sněmovny, tak si musel povšimnout toho, že máte dnes mimořádně nápovědu po své levé ruce. Já jsem si toho zatím nikdy v minulosti v Poslanecké sněmovně nevšiml, že by takovýmto způsobem to zde fungovalo, a zdá se tedy, že se dnes děje něco mimořádného. Zdá se, že se dnes děje něco mimořádného, jestliže předsedkyně Poslanecké sněmovny dnes mimořádně má vedle sebe zaměstnance Poslanecké sněmovny a dokonce neváhala zde umístit cedulku s názvem "legislativa". Snad aby všichni, kdo se dívají a budou se dívat na tuto schůzi Poslanecké sněmovny, získali pocit, že paní předsedkyni se dostává odborných rad. Není to tak. Není to tak, paní předsedkyně tento návrh postupuje chybný, je v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a já vám chci nabídnout ještě další důkaz, který tady zatím nezazněl.

Náš jednací řád má také § 100a, který řeší zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tak zatím jsme se ještě nedočkali toho, že by vláda tvrdila, že tady je ohrožení státu ve smyslu válečného stavu, ale tato část jednacího řádu jasně říká a definuje ten postup pro zařazení bodu na konající se schůzi Sněmovny. Tam se říká v § 100 odst. 3: "K projednání návrhu zákona svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu zákona přednostně na její pořad." Ale to se netýká stavu legislativní nouze. To se týká zákonodárného procesu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Požádá-li vláda za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aby vládní návrh zákona byl projednán ve zkráceném jednání, pak se postupuje tímto způsobem. Ale my nejsme v režimu § 100a, my jsme v režimu § 99 a to je zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze.

Podle mého názoru má tedy vláda dvě možnosti. V každém případě by měla teď odejít a měla by se vrátit buď s tím, že přinese návrh na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kde se projednají tyto návrhy zákonů ve smyslu § 90, anebo má možnost se vrátit do Poslanecké sněmovny a říci, že jsme ve stavu ohrožení státu a válečného stavu, a navrhnout projednání těchto návrhů zákonů v tomto režimu. Jakýkoliv jiný postup bude v rozporu se zákonem a v každém případě může založit zpochybnění všech zákonů, které budou přijaty v tomto procesu, zejména tehdy, jestliže vláda koalice na to je prokazatelně upozorněna. A já takto činím a prokazatelně upozorňuji vládu na to, že vládní většina postupuje způsobem, který je v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Je to odpovědnost vlády, jestliže se rozhodne tímto způsobem jíti, ale my jako poslanci máme povinnost respektovat slib, který jsme dali jednak na základě Ústavy, a v situaci, kdy vláda takto poruší jednací řád Poslanecké sněmovny, tak máme plné právo, každý z nás, jak tady sedíme, máme plné právo obrátit se na Ústavní soud a požádat Ústavní soud, aby tuto proceduru posoudil. A podle mého názoru základním pramenem pro rozhodování Ústavního soudu bude vedle Ústavy České republiky platný jednací řád Poslanecké sněmovny a ten hovoří zcela jasně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP