(14.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Já jenom připomenu: Ano. Ostatně soudím, že tato vláda - tato vláda! - je kalamitou pro tuto zemi. Tato vláda ohrožuje jistoty občanů. Tato vláda téměř každému občanovi sahá do kapsy. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.) Tato vláda je tou živelnou katastrofou, kvůli které by mohl být vyhlášen stav legislativní nouze.

Ale teď k tomu jednacímu řádu. Já bych se chtěl obrátit na přítomné právníky v řadách vládních poslaneckých klubů. Prostřednictvím předsedající například na paní místopředsedkyni Parkanovou: Paní místopředsedkyně, prosím vás, vy, s vaším právnickým vzděláním... Vás to ohýbání zákonů nechává skutečně chladnou?

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM a ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla první faktická poznámka. Nyní druhá faktická poznámka - pan kolega Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jen vaším prostřednictvím chtěl sdělit panu kolegu Polčákovi, že Ústavní soud bude samozřejmě posuzovat souladnost našeho jednání s Ústavou a se zákony této země. Pane kolego, prosím vás, když už jste tak hezky argumentoval, přečtěte si prosím článek VI Ústavy České republiky: Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

A ta ochrana menšin je právě dána například tím, že tady existuje veto 20 poslanců, resp. dvou poslaneckých klubů na to, aby se neprojednávaly věci, se kterými oni nesouhlasí. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. Ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, Poslanecká sněmovna kromě zákona o jednacím řádu se také řídí nepsanými pravidly, úzy. (Šum z poslaneckých lavic ČSSD a KSČM.) Přesně. Očekával jsem tento pobavený smích po mé levici.

Upozorňuji nás všechny, že deset let Poslanecká sněmovna v případě vyhlašování legislativní nouze postupovala přesně tak, jak navrhuje paní předsedkyně. Je možné toto zpochybňovat, odmítat. A děláte to, samozřejmě, zcela oprávněně. Poslanecká sněmovna 18 let se řídí také jiným nepsaným pravidlem, jiným územ. To je - jistě si vzpomenete - automatické vyhlašování přestávky na jednání poslaneckého klubu na základě žádosti předsedy či zástupce poslaneckého klubu. Pokud vy v tuto chvíli odmítáte nepsaná pravidla, nepsané pravidlo o způsobu, jak se postupuje v případě legislativní nouze, bezpochyby také namítáte proti jakémukoliv jinému nepsanému pravidlu. Jsem si jistý, pokud Poslanecká sněmovna usoudí, že postup, o kterém hovoří pan předseda Sobotka, je postup správný, že od téže chvíle bude nezbytné hlasovat o každém návrhu na vyhlášení přestávky pro jednání poslaneckého klubu. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto faktickou. Pardon, tady jsou dvě přednostní práva, já beru tedy pořadí přihlášených. Pan kolega Petr Tluchoř, poté pan místopředseda Zaorálek.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já si ještě předtím, než se splní ta černá vize, kterou tady pan poslanec Vidím načrtl, dovolím požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS v délce 30 minut. Děkuji. A svolávám poslanecký klub ODS do Státních aktů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 15 hodin 15 minut. (Zástupci poslaneckých klubů strany Věci veřejné a strany TOP 09 a Starostové svolávají jednání rovněž do Státních aktů.)

 

(Jednání přerušeno ve 14.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP