(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nabízeli jsme vám při prvním čtení státního rozpočtu vrácení vládě k přepracování. Nabízeli jsme i jiný postup. Nereagovali jste na to a podle návrhu a podle toho, co se tady odehrálo ve druhém čtení, předpokládám, že si v koalici 118 hlasy prohlasujete jediný návrh, který přednesl předseda vlády, abyste se ukázali, že jste schopni alespoň vnímat problém, který nastal v resortu školství. Ale v žádném případě ho nebudete řešit a v žádném případě nezajistíte ani to právo na rozvoj v tomto resortu, protože propad je tam mnohem vyšší. A už vůbec nezajistíte vlastní programové prohlášení, ve kterém se hlásíte ke vzdělanostní společnosti.

V tomto ohledu mi nezbývá, než suše konstatovat: snížili jste mzdy, nechali jste si volné ruce v zakázkách, nezajistili jste fungování základních potřeb státu, ať už jde o státní aparát, ať už jde o školy, zdravotnictví, vyhýbáte se konzultacím v širším politickém spektru a nejste ochotni komunikovat s občanskou veřejností.

Nezlobte se, ale tento státní rozpočet jako výraz vaší politické vůle v ekonomických číslech podpořit nelze.

Věřte mi, že onen optimismus, který tady sdílel předřečník, jak to bude vynikající v roce 2011, od jakých čísel se odpíchneme v roce 2012, nesdílím. Ono totiž není co sdílet. Žádný optimismus, žádná skvělá léta nás v roce 2011 nečekají.

Pane premiére, nezlobte se, ale vaše vyjádření z dnešního rána - a byla to debata jenom těch, kteří mají přednostní právo - mě spíše přesvědčila o tom, že jste ztratil sílu, abyste vedl nejen tuto vládu, ale abyste vedl tuto zemi k lepším zítřkům, abych se vyjádřil tak, jak jste řekl přede mnou, když jste replikoval na faktické poznámky z pléna. Zamyslete se nad sebou. Možná že by nebylo špatné, kdybyste se byl schopen občanům České republiky podívat do očí a říci jim pravdu, že nejde o vládu rozpočtové odpovědnosti a že nejde o vládu, která má protikorupční a rozvojový program. Tak tomu opravdu není. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal poslance Michala Haška. Kromě poslance Haška tady mám ještě tři písemné přihlášky - pana poslance Peciny, Koskuby a Koníčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, vážení ministři, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Dovolím si začít takovým malým kvízem a konkrétně citací jednoho výroku: "Zatím jsou předkládány pouze účetní škrty. To není žádná náročná operace. Tam nemusíte vyvíjet žádnou kreativitu, žádné přemýšlení. To je v podstatě tupá účetní operace. Ale kreativita, přemýšlení, intelektuální výkon, ten je zatím nulový."

Dámy a pánové, hádejte, kdo je autorem tohoto výroku: a) David Rath, b) Michal Hašek, c) za mými zády se hlásící Petr Nečas. Ano, slyšíte správně, c) je správná varianta. Tento výrok na adresu připravovaného státního rozpočtu řekl premiér naší země, předseda vlády České republiky Petr Nečas.

Od srpna letošního roku, kdy tento výrok zazněl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, uplynuly už řádově čtyři měsíce a pohled na návrh státního rozpočtu nám říká, že za tuto dobu se v charakteristice připravovaného návrhu rozpočtu nic nezměnilo. Pan Nečas měl ve svém nezvykle upřímném postoji pravdu. Tento rozpočet je rozpočtem tupých účetních škrtů.

Čekal jsem, že se vláda pokusí vydat cestou poctivějšího rozpočtu, rozpočtu, který bude šetrný a spravedlivý ke všem společenským a příjmovým skupinám, rozpočtu, který by vedl k ekonomice alespoň s určitou morálkou a jasnými pravidly pro všechny. To se bohužel, dámy a pánové, nestalo.

Zásadních problémů má rozpočet mnoho. Klíčovým je podle mě evidentně chybně nastavená prognóza růstu HDP. Ministerstvo financí počítá a rozpočet staví na předpokladu růstu HDP ve výši 2,3 %. Česká národní banka ve svém posledním odhadu uvádí růst pouze 1,2 %. Mám pocit, že už jsme to tady všichni jednou zažili. V návrhu rozpočtu pro rok 2009 tehdejší ministr financí - shodou okolností i současný ministr financí - pan ministr Kalousek počítal s růstem HDP 4,8 %, přestože Evropa a okolní svět upadaly do ekonomické krize a všichni věděli, že tento odhad už není reálný. Namísto plánovaného 38miliardového schodku státního rozpočtu pak bylo v roce 2009 dosaženo obludných více než 200 mld. Kč schodku státního rozpočtu. Bohužel, mám vážnou obavu, že podobně tomu bude i v navrhovaném rozpočtu pro rok 2011.

Myslím, že stačí porovnat jenom dvě čísla. Za prvé už zmiňovaný rozdíl v odhadu růstu HDP mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou a stejně tak znepokojivý odhad spotřeby domácností. Ministerstvo financí počítá s dvouprocentním růstem, Česká národní banka uvádí pouze 0,4 % růstu spotřeby domácností. Rozdíly v těchto číslech jsou, dámy a pánové, zásadní a jsem přesvědčen, že budou mít vliv na reálnou skutečnou výši deficitu státního rozpočtu. Rozdíl v případě spotřeby domácností totiž znamená výpadek příjmů státu ve výši zhruba 20 mld. Kč, a to na výběru daně z přidané hodnoty, spotřebních a dalších daní. A tak se ukazuje, že současná vláda a pan ministr financí jsou experty na vytváření rozpočtů, které nakonec vždycky dopadnou poněkud jinak.

Pan ministr věděl, že nemůže dosáhnout schodku zmiňovaných 35 mld. Kč v roce 2009. A myslím si, že ve skrytu duše pan Kalousek dobře ví, že ani v roce 2011 nemůže dodržet schodek, který je plánován ve výši 135 mld. Kč. A není to jenom proto, že to teď z této lavice říká opoziční poslanec Michal Hašek, ale vycházím především z prognózy České národní banky. Už rovnou nyní si kvůli snížené spotřebě domácností můžete k plánovanému deficitu připočíst zhruba dalších 20 mld. Kč.

Škrty vlády v předloženém návrhu rozpočtu škrtí českou ekonomiku a české domácnosti. Je jasné, že navržený rozpočet České republiky zpomalí českou ekonomiku. Seškrtáváte platy lidem, lidé také nevidí žádné jasné kontury budoucích reforem a nevidí ani jejich konec. Ke strachu lidí pak stát ještě navíc škrtá investice, které v ekonomicky obtížných časech pomáhají přežívat firmám a také udržují zaměstnanost, dávají lidem práci. A tak se stačí podívat do některých kapitol státního rozpočtu. Investiční výdaje obecně klesají o více než 10 mld. Kč. Když se podíváte jenom do kapitoly doprava, tak výdaje na dopravu klesají o více než 35 %. Výdaje do stavebnictví, průmyslu a služeb klesají o téměř 30 %. Jsem přesvědčen, že to jsou záměry, které jsou škodlivé pro Českou republiku a její ekonomiku. Přímo ohrožují životaschopnost motoru a srdce ekonomiky, průmyslu a stavebnictví.

Rozumné vlády dávají firmám práci, protože chápou multiplikační efekty investičních opatření. Chápou, že je lepší lidi udržet v práci než jim vyplácet podpory v nezaměstnanosti. Bohužel současná vláda to nevidí a chce se proškrtat až k propadu české ekonomiky, našich firem, a tedy i práce.

Jestli bylo záměrem navrhovaného rozpočtu, pane premiére a pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, udusit zárodek ekonomického oživení, pak vám musím blahopřát. To se vám skutečně s tímto rozpočtem podaří. Nejenom že to nepovede k oživení, ale před zavedením škrtů odhadovala Česká národní banka růst HDP o procento vyšší než nyní. O několik desítek miliard korun vybere vláda méně na daních. A jednoduché počty jednoduše říkají: kdyby vláda neudělala nic, neškrtala mzdy státním zaměstnancům, tak z hlediska vlivu na schodek státního rozpočtu by fakticky hospodaření veřejných financí dopadalo velmi podobně.

Na závěr to nejtragičtější. Nejen že jde o nemorální zásah do ekonomiky, ale i z hlediska úspor a budoucího snižování schodku se bohužel míjí účinkem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP