(10.20 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že ta debata by spíše měla směřovat k otázce volby ombudsmana a spíš k názorům, kdo má u koho větší šanci. Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc - že ombudsman je jedna z ústavních funkcí, která určitě je velmi důležitá. Dnešní situace v obsazování nejvyšších ústavních funkcí je taková: pan prezident - ODS, předsedkyně Poslanecké sněmovny - ODS, předseda Senátu - ODS, předseda budoucí vlády, který je tedy premiérem už jmenován - ODS. Já myslím, že v této situaci - mám rád paní poslankyni Dundáčkovou, tedy bývalou poslankyni, a myslím, že to je paní, která skutečně vzbuzuje respekt, byť má jiné názory, než sdílím já osobně, ale na druhé straně nejsem přesvědčen o tom, že všechny nebo naprostou většinu ústavních funkcí by měla zastávat jedna strana. To jsme tady už v minulosti kdysi měli a já myslím, že je třeba určitá pestrost.

Z hlediska mého vnímání a podpory osobně budu podporovat paní Šabatovou.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím pana poslance Skokana.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážená paní předsedkyně, předsedající, kandidáti, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Věci veřejné se volby účastnit budou. Já nevím, jak mohlo vzniknout tady ve vás nějaký dojem, že my se volby účastnit nebudeme. My se volby účastnit budeme, ale jak už jsem řekl, s úctou k té volbě k té funkci přistupujeme s největší vážností. A odvolávám se i na vystoupení předřečníka poslance pana Pospíšila, který se zmínil, že my tady něco rozhodneme, a pak ať to řeší právníci. Já prostě chci, abychom minimalizovali to, že nějaká naše rozhodnutí, ať už budou jakákoliv, budou řešit právníci. A chtěli bychom tedy co nejvíce zodpovědně k tomu přistoupit.Tolik tedy na obhajobu našeho stanoviska, postoje a vysvětlení.

A ještě bych poprosil pana předřečníka Křečka a jeho kolegy, aby nedělali to, čeho jsem byl svědkem a je nám to velice nepříjemné. Když se představovali kandidáti a kandidátky, tak my jsme chvílemi vůbec neslyšeli, co nám říkají, protože právě z vašeho rohu a tam z té strany po mé pravici šel takový hluk, že jsem chvílemi neslyšel ani reprodukovaný hlas zesílený, ať už pana Boka nebo kandidátek. Takže i v tomto ohledu mějte úctu k lidem, kteří k nám předstupují a navrhují nám, že by nám chtěli sloužit.

Děkuji. (Potlesk z lavic Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Jenom bych poprosila příště pana poslance Skokana, aby se obracel na pana poslance Křečka přes předsedajícího. Děkuji.

Prosím pana poslance Haška.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené dámy kandidátky, pane kandidáte, kolegyně a kolegové. Já vystoupím asi trochu jinak než většina předřečníků.

Kandidáti ve svých projevech a drtivá většina z nás v minulých týdnech velmi oceňovala práci Otakara Motejla, hlásila se k jeho odkazu. Já myslím, že ta diskuse, která probíhá teď na půdě Poslanecké sněmovny, je nedůstojná odkazu Otakara Motejla. On nasadil laťku velmi vysoko, vybudoval velkou prestiž instituce veřejného ochránce práv a vybudoval důvěru veřejnosti, kterou bohužel my politici nemáme. A takovýmito debatami, jaké tady předvádíme dnes v Poslanecké sněmovně, o tu důvěru jenom přicházíme. Jednotliví politici, kteří si tu vyčítají, kde byli v únoru, v listopadu, před listopadem a podobně, v jakých funkcích sedí, za jakou stranu tam sedí... Já myslím, že to je diskuse, která je úplně mimo téma. Já jsem čekal, že povedeme debatu třeba o koncepci práce veřejného ochránce práv, jeho kanceláře, o tom, jak využije svoje podněty, se kterými se seznámil v kontaktu s občany, například směrem k Poslanecké sněmovně. Ale namísto toho tady zase předvádíme po měsíci a půl období, kdy skončila stará sněmovna, staré války. Já jsem přesvědčen, že to veřejnost nezajímá.

My jsme se sešli proto, abychom zvolili nástupce pana Otakara Motejla. A já vás všechny prosím, vraťme důstojnost této diskusi - a obracím se teď na kolegyně a kolegy napříč celou Poslaneckou sněmovnou, i na svoje vlastní kolegyně a kolegy - a vraťme se k tomu, abychom neútočili a nesnižovali kredit ombudsmana, který vybudoval Otakar Motejl.

Dámy a pánové, věřím, jsme schopni vrátit tu diskusi k racionálnímu průběhu, a věřím, že jsme schopni projevit vlastní volbou to, že Poslanecká sněmovna zodpovědně vybere nového veřejného ochránce práv České republiky.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já v tuto chvíli už neeviduji nikoho dalšího přihlášeného. Jenom paní poslankyně Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážená paní místopředsedkyně, váženi kandidáti do funkce ombudsmana, paní ministryně, dámy a pánové, já vřele souhlasím s tím, co zde řekl pan kolega Hašek. Bezpochyby je to výzva, která padla ve správnou chvíli a na správném místě. Nicméně dovolte mi, abych podotkla něco, co zde zaznělo a co je třeba uvést na pravou míru. A tato moje námitka se vztahuje k tomu, co zde přednesl pan místopředseda Zaorálek.

Možná jste si toho někteří nevšimli, ale součástí jeho hodnocení jednotlivých kandidátů byla slova o tom, kdo je skutečně nestranný a kdo naopak má na sobě nějaký stín nebo nějakou šmouhu stranictví, což ho předem diskvalifikuje z možné volby. Ta slova zněla - možná si je najdeme potom ze stenozáznamu, jak byla přesně, nechtěla bych panu místopředsedovi vkládat do úst něco, co úplně přesně neřekl, ale zapsala jsem si zde, že on odmítá, aby byl volen někdo, kdo má nějakou souvislost se stranictvím, že on preferuje někoho, kdo je jednoznačně nadstranický, jednoznačně nestranný. A dodal k tomu, že možná by uvažoval o někom, kdo má blíž k politické straně, kdyby šlo o osobnost s nezpochybnitelným morálním kreditem s vysokou morální autoritou.

Nezlobte se, ale na tohle já tady právě v souvislosti s paní doktorkou Dundáčkovou musím reagovat. Byly jsme kolegyněmi od roku 1998, kdy společně jsme zasedly do lavic Poslanecké sněmovny. V tu dobu mohla sledovat její poslaneckou práci většina kolegů, kteří vystupovali v rozpravě k tomuto bodu. Myslím si, že pokud si opravdu budou schopni vybavit veškeré její návrhy zákonů, veškerou její obhajobu těch návrhů, tak si vzpomenou dobře, že tyto návrhy a tato její vystoupení vždycky směřovala k tomu, aby vylepšila pozici lidí, kteří stojí na okraji společnosti. A kdo prosím má o tom pochybnost, může si za tu dlouhou dobu uplynulých dvanácti let najít všechna vystoupení paní doktorky Evy Dundáčkové a tato má slova si potvrdit.

Já se zde chci velmi významně ohradit proti tomu, že kandidátka na funkci ombudsmana paní doktorka Eva Dundáčková by snad mohla být tím, kdo nemá dostatečnou autoritu, a to jak odbornou, tak morální. Svědčí za ni už to, co tady odvedla v Poslanecké sněmovně. A já za sebe ji této ctěné Sněmovně vřele doporučuji na funkci ombudsmana. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím dalšího přihlášeného do rozpravy, pana poslance Korteho.

 

Poslanec Daniel Korte: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kandidáti, dámy a pánové. Klub TOP 09 vyjádřil doporučení svým členům podpořit paní Annu Šabatovou. Zdůrazňuji doporučení, což mi umožňuje vysloviti odlišný názor, přestože si paní Anny Šabatové nesmírně vážím za její statečný odpor proti komunistickému režimu. Těch lidí, jak víme, byla pouze hrstka a bez nich bychom velmi pravděpodobně my zde neseděli, ale seděli někde jinde.

Já bych chtěl říci několik slov ke kandidátu Johnu Bokovi. John Bok má velmi podobnou minulost. John Bok šestnáct let de facto vykonává funkci veřejného ochránce lidských práv ve spolku Šalamoun, a to zdarma, s prokazatelnými výsledky, tak jak o tom mluvil. Námitka, že John Bok nemá žádné formální vzdělání, pro mne není námitkou, ale doporučením. Žádná právnická fakulta - a ta v Plzni už teprve ne - nedá člověku schopnost používat zdravého rozumu, mít cit pro spravedlnost, mít právní vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP