(12.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, paní a pánové, dobrý den. Víte, ono je velmi bohulibé, že se aspoň slíbí zjednodušení daňového přiznání na jednu stránku nebo snad jeden list. To skutečně hodně lidem pomůže. Ale drtivá většina občanů nepodává daňové přiznání. Drtivá většina občanů je živa buď z důchodu, nebo z práce svých rukou jako zaměstnanci, nebo svých hlav jako zaměstnanci, nebo jsou na úřadu práce jako nezaměstnaní, nebo jsou v sociální síti, protože už vypadli i z evidence toho úřadu práce a pracovat přitom chtějí. Nebo jsou to děti, nebo jsou to studující. Ti všichni jsou penalizováni těmi nepřímými daněmi, které se na ně navalily, nebo jejichž změny se na ně navalily teď díky vaší vládě. Ti všichni zaplatí v nepřímých daních to, co chcete ušetřit na těch nebo pro ty, kdo budou podávat to vámi zjednodušené daňové přiznání.

A ještě jedna drobnost. Možná by bylo dobře přestat posuzovat míru pravicovosti některých pravicových a pravostředových evropských politiků a podívat se na nutnost, která velí více uplatnit princip solidarity bohatých s chudými.

Děkuji. (Zatleskání z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Hašek. Prosím, s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi, abych se také krátce vyjádřil zejména prostřednictvím paní předsedající k proslovu, který jsem zde zaslechl od kolegy z Občanské demokratické strany Davida Šeicha a dalších, kteří hovořili o určité snad závisti ze strany sociální demokracie vůči úspěšným lidem, kteří mají nadprůměrné příjmy.

Já si dovolím, dámy a pánové, teď ocitovat ze serveru finance.cz přehled horních sazeb daně z příjmů fyzických osob v několika státech světa. A sami posuďte, jestli se stejným prizmatem, jako si myslí kolega Šeich a další o sociální demokracii, dívají na ty, kteří mají nadprůměrné příjmy, také vlády složené z nejrůznějších politických subjektů po celém světě. Opakuji - teď budu číst horní sazby daně z příjmů fyzických osob. Švédsko 61 %, Belgie 53 %, Finsko 53 %, Nizozemí 52 %, Dánsko 51,5 %, Rakousko 50 %, Japonsko 50 %, Německo 47,5 %, Izrael 46 %, Spojené státy americké 45,5 %, Austrálie 45 %, Irsko 44 %, Švýcarsko 42,6 %, Itálie 42,3 %, Portugalsko 42 %.

Pane kolego Šeichu a kolegové z pravice prostřednictvím paní předsedající, opravdu si myslíte, že ve všech těch státech, které jsem teď zmiňoval, vládnou sociální demokraté? Nikoliv. Pouze mají tamní vlády rozum a občané těchto států uznávají pojem daňová solidarita. (Důrazný zvučný přednes.) Máme tady takové státy jako USA nebo Německo, kde se ti nejbohatší sami dobrovolně hlásí k tomu, že v době hospodářské krize chtějí platit vyšší daně, protože správně cítí spoluzodpovědnost za to, že v tuto chvíli máme bohužel globální hospodářskou a ekonomickou krizi. To skutečně nezavinili lidé, kteří mají průměrný nebo podprůměrný příjem.

Ale mně velmi chybí na české pravici a mezi českými miliardáři a lidmi s vysoce nadprůměrnými příjmy takoví, kteří by našli v sobě tu odvahu a přihlásili se ke spoluzodpovědnosti za to, v jaké hospodářské a ekonomické situaci se nyní nachází česká ekonomika, a například by podpořili sami dobrovolně veřejným prohlášením zvýšením této daňové sazby.

Ještě jednou, dámy a pánové. Zmiňoval jsem státy, kde vládnou pravicové vlády jako řemen. Přesto tam ta nejvyšší sazba u daně z příjmů fyzických osob dosahuje 40 až 50 %. Vaším nezodpovědným experimentem s názvem zdanění superhrubé mzdy a takzvanou rovnou daní s 15 % jste od roku 2008 českým veřejným financím vzali odhadem 80 miliard korun ročně, to je k dnešnímu dni bratru 250 miliard korun.

Dámy a pánové, víte, to jsou přesně peníze, které dnes chybějí. To jsou přesně peníze, za které vy dnes škrtáte a zastavujete dopravní infrastrukturu. To jsou dnes peníze, které chybějí na financování regionální železniční dopravy, a vy pak trapně po stovkách milionů korun ukrajujete tyto peníze z rozpočtů krajů. A mohl bych tady uvést celou řadu dalších příkladů.

Takže prosím prostřednictvím paní předsedající kolegu Šeicha i ostatní, nehovořte tady o závisti. Hovořme o tom, pro koho je nebo není přijatelný princip solidarity a daňové solidarity.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v lavicích nalevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsou zde dvě faktické poznámky - pan ministr Jaromír Drábek, poté pan kolega Josef Cogan.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl upozornit na to - zejména svého předřečníka -, že samotné porovnávání jednotlivých čísel je mnohdy ošidné. Lepší než porovnávání konkrétní sazby je porovnávání celkové daňové zátěže. Je potřeba vzít v úvahu to, že v řadě zemí je mnohem nižší odvod na sociální pojištění, v některých dokonce není žádný. Tedy je třeba porovnávat porovnatelná čísla.

A také je potřeba jasně říci, byť je to možná ne úplně populární, že pokud chceme, aby Česká republika byla v budoucnu dostatečně konkurenceschopná, pokud chceme, aby se Česká republika dlouhodobě úspěšně vyvíjela, tak je prostě lepší cestou zvyšovat nepřímé daně než přímé daně. To je nevyvratitelný fakt.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Cogan.

 

Poslanec Josef Cogan: Takže já bych určitě řekl to, co tady řekl ministr Drábek. A navíc bych jenom dále v té věci - tady byly jmenovány jednotlivé sazby a bylo by velmi zajímavé, a možná by nám kolega Hašek prostřednictvím předsedající mohl říci i sazby dluhu těchto zemí. Jmenoval tady Belgii přes 50 % zdanění, Japonsko přes 50 % zdanění. Mohl by nám říct, jaká je míra dluhů těchto zemí a jak tato sazba daně pomohla k tomu, aby ty dluhy byly nízké, ba vyrovnané. To by nám mohl také říct.

Jinak jsem rád, že tady opět zopakoval tu záležitost, že kdysi tady bylo - a pořád je - sporné, jestli je to 80 miliard, 90 miliard nebo 100 miliard, kolik se předalo vlastně občanům v té daňové reformě. A tady je právě ta ukázka. Tady vlastně těm lidem nad 100 tisíc zdvojnásobíme daně a vezmeme jim 1,5 miliardy. To znamená, že podle kolegy těch 78,5 miliardy zůstalo v kapse občanům pod 100 tisíc. Těm, kteří mají příjem pod 100 tisíc. To znamená, že samozřejmě tu daňovou výhodu získala střední třída. Získali ji lidé, kteří mají příjem pod 100 tisíc. A já si myslím, že to je dobře, že tyto daně mohou rozhodovat lidé a ne my jako stát, protože jak je vidět, tak stát rozhoduje velmi špatně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu tedy končím.

Prosím pana zpravodaje, aby ji shrnul. Myslím, že padl návrh na zamítnutí.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Tak já ještě jednou v podrobné rozpravě navrhuji zamítnout tento návrh zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ten návrh byl podán v obecné rozpravě panem poslancem Coganem, pokud se nemýlím. Budeme o tomto návrhu hlasovat nyní. Přivolávám naše kolegy a za chvilku zahájím hlasování. Je zde žádost o odhlášení, takže prosím, abyste se přihlásili.

 

Zahajuji hlasování číslo 206. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 206. Přítomno 144, pro 86, proti 57. S tímto návrhem Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Zákon jsme tedy v prvém čtení zamítli.

 

Tím končím projednávání bodu 40, sněmovního tisku 339 v prvém čtení.

 

Dámy a pánové, při schvalování pořadu schůze bylo rozhodnuto o tom, že ještě jedno zbývající třetí čtení, je to bod 89, zákon o elektronických komunikacích, bude moci být projednáván po polední pauze. Aby nevznikly zbytečné procedurální spory o tom, co je nebo není možné, vyhlašuji teď do 13 hodin polední pauzu. Ve 13 hodin bude projednáván tento návrh.

 

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP