Stenografický zápis 23. schůze, 27. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 10:02 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Papež


79. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá


80. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Suchá


49. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Aleš Rádl
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Martin Vacek


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

Poslanec Josef Šenfeld


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež


40. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec David Šeich
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Pavel Svoboda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila ve 13.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP