Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. září 2011 v 10.02 hodin
Přítomno: 159 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 23. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Zatím oznamuji, že náhradní kartu číslo 9 má paní poslankyně Jana Drastichová.

Nyní k omluvám. Do této chvíle mi byly doručeny omluvy těchto pánů poslanců. Pavel Antonín - zahraniční cesta, Jan Babor - rodinné důvody, Robin Böhnisch, Václav Horáček - pracovní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Vítězslav Jandák do 11 hodin bez udání důvodu, Radim Jirout - pracovní důvody, Jan Kubata - zdravotní důvody, Jan Látka - osobní důvody, Vladimíra Lesenská se omlouvá z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů, taktéž Alfréd Michalík. Josef Novotný mladší do 14 hodin pro pracovní důvody, Miroslav Opálka - zdravotní důvody, Viktor Paggio do 11.30 hodin, Jiří Paroubek do 11 hodin osobní důvody, Aleš Roztočil zdravotní důvody, Adam Rykala pracovní důvody, Miroslava Strnadlová...

Dámy a pánové, paní stenografky musí zachytit, co já čtu. Prosím vás, abyste jim to umožnili. Všichni! I pan poslanec Petráň, prosím, aby umožnil stenografkám pracovat.

Opravuji, že pan kolega Opálka je přítomen a jeho omluva z dnešního dne neplatí. Omlouvá se Igor Svoják - osobní důvody, Bořivoj Šarapatka - pracovní důvody, Jiří Šlégr - pracovní důvody do 12 hodin, Milan Urban - zdravotní důvody, Roman Váňa též, Lubomír Zaorálek - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá Josef Dobeš do 11 hodin pro pracovní důvody, do 12 hodin z pracovních důvodů Ivan Fuksa, na zahraniční cestě jsou Tomáš Chalupa, Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg se omlouvá od 12.45 do 14 hodin z pracovních důvodů.

Další omluvy mi byly doručeny nyní. Paní poslankyně Marie Nedvědová se omlouvá z dneška pro pracovní důvody, taktéž pan poslanec Jeník mezi 10.00 a 11.30. Tolik k omluvám.

Nyní bych vás chtěla seznámit s tím, jak budeme dnes jednat. Návrh zní takto. Nejprve bychom projednali body z bloku třetích čtení, tj. ty, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Je to v tomto pořadí: body 95, 79, 80, 82, 84, 92, 93, 97, 98. Poté bychom pokračovali body z bloku prvních čtení a dále body z bloku zpráv.

Musím vás upozornit, že zprávy, které jsou pod sněmovním tiskem 114 a 115, nemůžeme projednávat, protože pan guvernér České národní banky nemůže být přítomen, omlouvá se z dneška. Budeme je muset vyřadit.

Dále jsem obdržela žádost zastupitelstva Plzeňského kraje o vyřazení bodu 51 z programu 23. schůze a ještě zde mám žádost pana ministra práce Jaromíra Drábka, aby nebyl dnes projednáván bod 95. ve třetím čtení, je to sněmovní tisk 444. Tato žádost je na základě jednání s legislativou Poslanecké sněmovny a zpravodajkou a mělo by tedy jít o vyřazení bodu 95 z pořadu této schůze.

Tolik má upozornění. Pokud není námitek, nechala bych toto odhlasovat. Ale ještě se hlásí pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Já nemám námitku, jenom mám návrh na pevné zařazení bodu číslo 49 za blok třetích čtení, tzn. že by to bylo první v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je nějaký další návrh? Pan kolega Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Chtěl bych pouze požádat, protože pan ministr Fuksa je omluven řádně teď od 10 hodin z jednání Poslanecké sněmovny a na pořadu by mohly být jeho zákony ve třetím čtení, po dohodě s ním si dovolím požádat o pevné zařazení bodu číslo 92, kterým je zákon o ekologickém zemědělství ve třetím čtení, a bodu číslo 93, kterým je zákon o Pozemkovém fondu ve třetím čtení, jako pevné body v 11.30, to už pan ministr bude zpátky. Opakuji, pan ministr Fuksa je na jednání v Senátu a požádal o toto pevné zařazení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je prosí, nějaká další žádost? Není-li, budeme nejprve hlasovat o tom, že budeme hlasovat nejprve o bodech bloku třetích čtení, vyjma bodu 95, ale ten necháme stranou, o tom budeme hlasovat zvlášť.

 

Nejprve tedy o tom, že zahájíme jednání body bloku třetích čtení - 79, 80, 82, 84, 92, 93, 97 a 98. To bude první hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 156. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přítomno 131, pro 133, proti 2.

 

Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodů 114 a 115, to jsou zprávy České národní banky.

Zahajuji hlasování číslo 157. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přítomno 146, pro 144, proti 1, návrh byl schválen.

 

Nyní žádost zastupitelstva Plzeňského kraje o vyřazení bodu 51 z programu 23. schůze.

Zahajuji hlasování číslo 158. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přítomno 148, pro 133, proti 5, tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde žádost pana ministra Drábka na vyřazení bodu 95, sněmovního tisku 444, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování číslo 159. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přítomno 149, pro 142, proti 1, návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP