(14.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Petráň: Protože k předloženému zákonu vlastně byl jediný drobný pozměňovací návrh, a to vzešlý ze zemědělského výboru, který zní: Výbor doporučuje schválit s těmito změnami: V bodu 12 se pod slova § 9a vkládají slova poznámka spornosti. Za druhé, v bodu 12 § 9a odst. 9a odst. 3 se na konci doplňují slova oznámí to všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane zpravodaji, promiňte. Ten text máme všichni před sebou, není potřeba pozměňovací návrhy číst. Procedura je jenom v tom, že nám řeknete, o kterých bodech a v jakém pořadí se bude hlasovat.

Dovolte, abych vám navrhla, abychom nejprve hlasovali o zpětvzetí návrhu, který předložila paní poslankyně Weberová, poté budeme hlasovat o návrhu, který je návrhem zemědělského výboru pod písmenem A, a nakonec o celku.

Souhlasil byste, prosím, s tímto postupem? (Ano.) Děkuji.

 

Má Sněmovna nějakou námitku proti tomuto návrhu? Pokud nemá, budeme nejprve hlasovat o zpětvzetí návrhu paní poslankyně Ivany Weberové, který je uveden pod písmenem B.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 153. Prosím, kdo je pro toto zpětvzetí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 153, přítomno 143, pro 126, proti 1. S tímto návrhem na zpětvzetí tedy Poslanecká sněmovna souhlasí.

 

Nyní se budeme věnovat pozměňovacímu návrhu A. Prosím o stanoviska. (Ministr i zpravodaj mají stanovisko souhlasné.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 154, přítomno 144, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme moci hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 318, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 155, přítomno 144, pro 82, proti 27. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tím bod číslo 91, sněmovní tisk 318 ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Na základě dohod poslaneckých klubů, dámy a pánové, přerušuji jednání 23. schůze do úterý 27. září do 10 hodin ráno. Dnešní jednací den končím. Děkuji vám za dnešní přítomnost a přeji vám příjemné odpoledne.

 

(Jednání skončilo ve 14.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP