(12.20 hodin)
(pokračuje Votava)

V neposlední řadě samozřejmě progresivní zdanění může přinést posílení příjmové stránky státního rozpočtu, byť v řádech o miliardy, ale přece tak jak se sestavuje státní rozpočet, každá miliarda v něm hraje významnou roli, takže není nevýznamná 1, 2, 3, 5 miliard. Určitě jsou to významné částky ve státním rozpočtu!

Dámy a pánové, já bych si dovolil vás požádat o podporu a propuštění tohoto zákona do druhého čtení. A pokud i Věci veřejné to myslí s progresivním zdaněním vážně, myslím si, že by i mohly tento návrh podpořit a nechat tento zákon projít do druhého čtení a pak o něm ještě diskutovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Doktor. Ptám se pana kolegy Šťastného, zda se hlásí s faktickou poznámkou. (Ano, ale nechce vystoupit hned.) Po panu poslanci Doktorovi? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl pár poznámek k evergreenu sociální demokracie a k tématu, které se na stůl Poslanecké sněmovny vrací pokaždé, když sociální demokracie už nevědí kudy dál a nevědí, co by řekla veřejnosti z věcí, které ještě čas od času z jejích pozic média přejímají.

Nikoliv náhodou pan kolega Cogan ve své řeči zvolil slova, která zde už zaznívala. Citoval slova poslance sociální demokracie. A když si poctivě přečtete věci řečené k této věci, tak zjistíte, že se neustále opakují. Snad právě proto se ale tyto věci vracejí v Poslanecké sněmovně a právě proto je také sociální demokraté znovu a znovu zkoušejí Sněmovnou protlačit. Hrát na lidskou závist se totiž vyplatí skoro vždy, alespoň tomu, kdo to se zemí a s aktivitou lidí nemyslí férově a kdo si myslí, že je možné se dlouhodobě přiživovat na přirozené lidské aktivitě a na přirozené lidské touze uspět a být úspěšný.

Pan kolega Dolejš má v jedné věci pravdu. Dívat se po Evropě na skutky některých pseudopravičáků je opravdu velmi smutné, dívat se do Maďarska, dívat se i do Itálie, dívat se na to, jak ti, kteří se hlásili k pravicovým nebo středopravým ideovým konceptům, nakládají s každodenní tísní a potřebou řešit věci, smutné je. A rozhodně nevidím nikoho, kdo by si ze středopravých stran v ČR bral z těchto případů recept a považoval je za následováníhodný příklad. Nicméně považuji za poučné, že ta zmínka tady padla, a považuji i za užitečné připomínat panu kolegovi Dolejšovi, že nevidím žádnou středopravou stranu, opravdu středopravou stranu, která by něco takového navrhovala.

Pan kolega Votava, a já jsem si zaznamenával podrobně, říkal ve svém slově: My, kteří často vzhlížíme k USA. Zaujalo mě slovíčko "my". Neříkal "vy". To je důležitý posun, nejen řečnický. Zdá se, že i někteří kolegové ze sociální demokracie pravidelně vzhlížejí ke konceptům používaným ve Spojených státech. O to je půvabnější, když tedy vzhlížejí ke způsobům používaným ve Spojených státech, že opomněl jiný z vyžadovaných a respektovaných předpokladů pro řečníky, minimálně v prostoru Spojených států amerických. Považuje se za nikoliv jen za nedůsledné, považuje se za téměř nepřijatelné vytrhovat věci z kontextu, resp. vyjímat z nějaké kvality určitý detail bez toho, že by řečník odkázal na patřičné souvislosti, a to je v podstatě ten správný pohled, resp. základní problém celé této debaty.

Použiji-li kostru vystoupení pana předkladatele Bohuslava Sobotky, tak základním sdělením jeho vystoupení je: jinde to také mají. Co mají jinde? Progresivní daň? Progresivní sazby? Nebo progresivní zdanění? Vy se totiž pokoušíte klást rovnítko mezi progresivní sazby a progresivní zdanění a dobře víte, že to tak není, že když si pohraje daňový koncept s tím, že sice poplatníkovi přichystá progresivní sazby, ale zároveň namixuje dostatek odpočitatelných položek a pohraje si s daňovým základem a pro bohatší skupiny přichystá řadu úlev, tak průběh daně efektivně narovná. Jednoznačně v podstatě narýsuje koncept rovné daně, té efektivní, skutečné daně tak, že vůbec nebude progresivní.

Proto radím Poslanecké sněmovně, neberte návrhy sociální demokracie úplně vážně. Prosím, moc je nevdechujte, ani se nerozčilujte, sociální demokracie nás vodí za nos! To totiž není pokus o to vybudovat tady nějaký daňový eden, ve kterém bohatší budou platit více daní. To je jenom vábení české společnosti na závist a na kalkul, který říká: ten bohatší, ten úspěšnější by měl zaplatit víc. Ale co když, probůh, tím bohatším se stanu já sám? Běda, aby mi někdo sahal na mé peníze! To už daně zvyšovat možné není.

Víte, on ten příklad a vůbec pracovní postup, kdy někdo říká: okurky si vezmeme ze Španělska a přivezeme je k nám, brambory si vezmeme z Polska, rajčata z Itálie, zazněla tu Kanada, tak si vezmeme borůvky z Kanady, tulipány z Holandska a všechno to vysadíme v ČR a máme tady rajskou zahradu. Probůh, proč to tady nefunguje? Patrně proto, že složená daňová kvóta ve zmíněných Spojených státech amerických je, pane kolego Votavo prostřednictvím předsedající, úplně jiná než v ČR. Já dokonce vím, že vy to tušíte a víte, akorát to lidem neříkáte. Vy sice správně říkáte, že tam používají progresivní sazby daně, ale zároveň zatajujete, že je tam možné pomocí některých odpočitatelných položek významně snižovat základ daně, takže skutečná daň pak vypadá úplně jinak, a zrovna tak neříkáte, že ve zmíněných zemích, na které odkazujete v jiných částech svých vystoupení, všichni boháči zdrhají do Lichtenštejnska a do Monaka! Probůh, nepohrávejme si s lidskou závisí! Probůh, pěstujme v lidech přirozenou soutěživost a schopnost a touhu po tom zvítězit a neberme jim peníze, ke kterým se dostali legitimním úsilím, legitimním úspěchem v souladu se zákony! Seberte peníze těm, kteří páchali trestnou činnost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Pan kolega Šťastný s faktickou poznámkou? (Ano.) Faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem rád, že mohu vystoupit až po panu poslanci Doktorovi, který řekl to nejdůležitější. Nicméně jsem zděšen tím, že ekonom, ekonomický expert sociální demokracie popírá teorii, která se učí už podle mého názoru dnes na středních školách, tedy teorii Jamese Mirrleese, a myslím, že se učí i na vysokých školách. Já nemám ekonomické vzdělání, mám vzdělání medicínské, přesto bych chtěl připomenout, že podle této teorie nositele Nobelovy ceny z roku 1996 je zcela evidentní, že zavedením daňové progrese dojde ke snížení výběru. To znamená, že v tomto ohledu tento návrh nemůže být veden, pokud se má opírat o jasné preambule vycházející z ekonomické teorie a ekonomické vědy, navrhovateli ničím jiným než právě zmíněnou snahou vyvolat nerovnost ve společnosti, a nikoliv zvýšit daňový výběr.

Chci jen připomenout, že sociální demokracie, mám-li mluvit jednoduše pro občany, dnes živnostníkům a všem osobám, které mají vyšší příjmy, chce zvednout daně místo toho, aby zachovala to, s čím přišla Občanská demokratická strana v roce 1996, resp. 1997. A chtěl bych prostřednictvím předsedající panu navrhovateli Sobotkovi ještě připomenout, že budeme-li porovnávat výběr daní mezi lety 1997 a 1998, tak teorie, o které mluvím, je zcela potvrzena, to znamená, došlo k vyššímu výběru než za bývalé progrese. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Tejc. Poté pan kolega Dolejš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP