(10.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Není-li žádná, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a navrhl Sněmovně návrh dalšího postupu, tedy proceduru hlasování.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobrý den, dámy a pánové. Paní předsedkyně, děkuji za udělené slovo. Já se vás pokusím také provést procedurou hlasování, která bude možná na první pohled vypadat složitě, ale doufám, že ji ještě nezesložitím nějakým dalším svým neumem, který možná bude tím, že takto složitý návrh procedury navrhuji poprvé.

Nicméně jako zpravodaj jsem zaznamenal čtyři okruhy pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou rozděleny na písmeno A, konkrétně A1 až A7, což jsou pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru. Druhý okruh pozměňovacích návrhů předložila kolegyně poslankyně Vladimíra Lesenská, tj. pozměňovací návrhy pod písmenem B, konkrétně B1 až B6. Třetí okruh návrhů jsou návrhy uvedené pod písmenem C, návrhy poslance Marka Bendy, označené C1 až C3. A pak je tu okruh návrhů pod písmenem D, konkrétně D1 až D6. kolegů poslanců Jirků, Husáka a Laudáta.

Já si dovolím navrhnout proceduru hlasování takovou, že bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích navržených poslancem Bendou, to jsou ty návrhy pod bodem C1 až C3. Poté návrhy ústavněprávního výboru, poté návrhy pod písmenem B1 až B6 kolegyně Lesenská a na konec návrhy, které doputovaly z dílny kolegů poslanců Jirků, Husáka a Laudáta, označené písmenem D, konkrétně D1 až D6.

Takže já bych si dovolil navrhnout o této proceduře hlasovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je námitka proti této proceduře prosím? Není.

 

Zahajuji hlasování číslo 176. Ptám se, kdo souhlasí s tímto postupem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přítomno 155, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji. Takže dovolím si hlasovat o bodech C1 až C3. To jsou pozměňovací návrhy kolegy Marka Bendy. Jsou společné, protože spolu logicky souvisí. Jedná se spíše o legislativně technické a jazykové připomínky. Takže hlasovali bychom o bodech C1 až C3.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím. (Zpravodaj i ministr: Kladné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 177. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přítomno 155, pro 137, proti 2. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji. Takže bychom dále hlasovali o pozměňovacích návrzích ústavněprávního výboru. Budeme hlasovat nejprve o bodě A1. Nebo možná - tady je návrh z pléna - můžeme hlasovat o všech. Je to možná logické z pohledu na to, jak komplexní návrh proběhl. Takže pojďme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod body A1 až A7.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, tak byla i schválena procedura. (Zpravodaj se omlouvá.) Stanoviska. (Zpravodaj i ministr: Kladné stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování číslo 178. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přítomno 155, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dále bychom hlasovali o návrzích kolegyně Vladimíry Lesenské. Jsou uvedeny pod body B1 až B6.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko prosím. (Zpravodaj i ministr: Negativní.)

 

Zahajuji hlasování číslo 179. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Proti?

Hlasování číslo 179, přítomno 153, pro 37, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Staněk: Pak už zbývá se vypořádat pouze s návrhy uvedenými pod body D1 až D6 kolegů poslanců Jirků, Husáka a Laudáta.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Požádám o stanovisko. (Zpravodaj i ministr: Negativní stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování číslo 180. Ptám se, kdo je pro přijetí návrhu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přítomno 155, pro 32, proti 107. Návrh přijat nebyl.

 

Ptám se pana zpravodaje a legislativy, zda bylo hlasováno o všech návrzích. (Ano.) Vše je v pořádku, můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 322, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodaj i ministr: Kladné.)

Zahajuji hlasování číslo 181. Ptám se, kdo je pro přijetí zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přítomno 156, pro 143, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 82, sněmovního tisku 322.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Pana ministra Pospíšila požádám opět ke stolku zpravodajů, též zpravodajku ústavněprávního výboru paní poslankyni Janu Suchou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 365/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Pan ministr Jiří Pospíšil, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, já se pouze zmíním o tom, že se jedná o klíčový zákon o přeměnách obchodních společností, kde doplňujeme právě přeshraniční možnosti přeměn obchodních společností, což považuji za mimořádně důležité. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

Paní zpravodajka dostane slovo. Prosím, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl. Byly podány dva pozměňovací návrhy. Jedny pod písmenem A, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru pod číslem 76, a jeden pozměňovací návrh pod písmenem B, který jsem přednesla já při druhém čtení. Myslím si, že je možné vzhledem k tomu, že jde o legislativně technické změna zákona, hlasovat oba pozměňovací návrhy dohromady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se nejprve, je-li námitka proti tomu, abychom postupovali, jak navrhuje paní zpravodajka. (Nikdo se nehlásí.) Pokud není, je to velmi jednoduchý postup, není třeba ani hlasování Sněmovny. Proto prosím paní zpravodajku, aby zopakovala jenom pro všechny přítomné, o čem teď budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jana Suchá: Budeme hlasovat současně pozměňovací návrh pod písmenem A ústavněprávního výboru a pozměňovací návrh pod písmenem B, který jsem přednesla já. Stanovisko kladné. (Ministr: Také kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 182. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přítomno 157, pro 136, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP