(Jednání pokračovalo ve 13.13 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, můžeme pokračovat v našem jednání. Prosím, abyste se posadili do svých lavic. Pana zpravodaje prosím, aby ještě jednou přednesl návrh procedury. Prosím, aby jej sledovali také zpravodajové všech ostatních klubů. Pana ministra financí prosím, aby zasedl u stolku zpravodajů.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych v rychlosti zopakoval první část procedury, kterou jsem navrhl Poslanecké sněmovně. První část procedury spočívá v tom, že samostatné hlasování netýkající se vlastně obsahu zákona je návrh pana poslance Filipa na vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Pokud tento návrh neprojde, tak bychom hlasovali o stažení mého pozměňujícího návrhu pod písmenem B4, potom bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana poslance Šincla k tisku, k jeho pozměňujícímu návrhu C1 a C2. Potom bychom hlasovali, pokud bude můj pozměňovací návrh stažen, o pozměňovacím návrhu pana poslance Babáka pod písmenem D1, vyjma D1.4 a D1.6. A podle výsledku hlasování, protože každá ta procedura by byla jiná v případě přijetí nebo nepřijetí, tak po tomto hlasování bych vás seznámil s další procedurou hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak, to je návrh procedury.

Oznamuji, že pan poslanec Hašek má náhradní kartu číslo 10.

 

O tomto návrhu procedury nyní Sněmovna rozhodne.

Zahajuji hlasování číslo 124. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom takto postupovali během našeho hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 124. Přítomno 198, pro 186, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Požádám tedy pana zpravodaje o první návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: První návrh na hlasování je vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Zpravodaj: Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 125. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125. Přítomno 198, pro 94, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další hlasování je moje žádost o stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem B4. Zpravodaj souhlasí. (Ministr: Souhlasím.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 126. Přítomno 198, pro 104, proti 68. Návrh byl přijat. Prosím o další.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další hlasování bude o úpravách legislativně technických k pozměňujícímu návrhu C1 a C2 pana poslance Šincla. Zpravodaj souhlasí. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 127. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 127. Přítomno 198, pro 197, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Pavel Suchánek: A poslední hlasování této části procedury je o pozměňujícím návrhu D1 pana poslance Babáka, vyjma bodu D1.4 a D1.6. Zpravodaj: Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 128. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128. Přítomno 198, pro 93, proti 100. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Teď bych si dovolil Sněmovnu seznámit s další částí...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, bude ještě kontrola hlasování... Pan poslanec Hašek má slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Já se omlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Za deset let se mi to ještě nestalo, ale dnes to přišlo. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování a prosím, abyste podpořili nové hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 129 o námitce. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Haška? Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 129. Přítomno 198, pro 195, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat předchozí hlasování.

Zahajuji tedy hlasování číslo 130. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Babáka. Kdo je proti?

Hlasování číslo 130. Přítomno 198, pro 95, proti 101. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další postup.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Teď bych si dovolil Sněmovnu seznámit se zbytkem procedury hlasování o tomto zákonu. Pozměňovací návrhy pod písmenem D1.4 a D1.6 a D2 vyjma D2.5 jsou nehlasovatelné. Další hlasování by bylo o pozměňujícím návrhu C1 pana poslance Šincla ve znění přijatých legislativně technických úprav, které jsme přijali před hlasováním o tomto zákoně. Pokud bude přijat C1, budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A1, B2, B3 a D2.5. Pokud nebude přijat, přistoupíme k hlasování o A1, což je rozpočtový výbor. Pokud bude A1 přijato, bude nehlasovatelné B2 a D2.5. Pokud nebude přijato, pozměňující návrh D2.5 je nehlasovatelný, hlasovali bychom o legislativně technických úpravách pod písmenem B2. Potom bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pod písmenem B3. Potom bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Šťastného pod písmenem E1.***
Přihlásit/registrovat se do ISP