(15.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan kolega Kováčik navrhuje zařazení... Pardon, probíhá kontrola hlasování? (Ano.) Je nějaká námitka? Není.

 

Takže pan kolega Pavel Kováčik navrhuje zařazení nového bodu. Prosím, aby též kontroloval, zda je ten název přesný: Zpráva vlády o výsledcích jednání tripartity. Může to takto znít? (Ano.) A přeje si zařadit tento bod jako první ve středu odpoledne, tedy zítra odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 přítomno 184, pro 79, proti 96. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Lubomír Zaorálek požaduje zařazení nového bodu s názvem Zpráva předsedy vlády z jednání Evropské rady. Navrhuje, aby tento bod byl zařazen dnes za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 přítomno 183, pro 73, proti 94. Návrh přijat nebyl.

 

Pátým návrhem je návrh paní poslankyně Kristýny Kočí, která chce zařadit nový bod. Tento bod se jmenuje zkrácení lhůty u zákona, zjednodušeně řečeno, veřejné zakázky, a chce zařadit tento bod na úterý, tedy dnes 21. 9., po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 183, pro 115, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Michala Haška, který chce zařadit nový bod do pořadu schůze a tento bod by měl nést název Informace vlády České republiky o důvodech zrušení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Je to takhle dobře, pane kolego? Prosím. Bude dobré, když mi, prosím, vždycky ty své návrhy dáte písemně, abych je mohla přesně potom uvést.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, paní předsedkyně za slovo. Dámy a pánové, přesný název toho bodu by byl Informace vlády o důvodech zrušení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu České republiky a o dopadech tohoto rozhodnutí na veřejný a soukromý sektor. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O návrhu tohoto bodu... Ještě jsme si neřekli, kam chcete tento bod zařadit, pane kolego.

 

Poslanec Michal Hašek: Předpokládal jsem, vážená paní předsedkyně, že se zařazují obvykle informace do bloku zpráv, takže prosím do bloku zpráv bez pevného zařazení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže do bloku zpráv. Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Táži se, kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu do pořadu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 183, pro 76, proti 75. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Vojtěcha Filipa, který chce též zařadit nový bod, a to jako první bod v bloku zpráv, a tento bod má nést název Informace ministra zdravotnictví ve věci hromadných odchodů, výpovědí lékařů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Táži se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 184, pro 79, proti 101. Návrh přijat nebyl.

 

A poslední z návrhů - jsou zde tři návrhy pana poslance Petra Tluchoře. Budeme hlasovat odděleně o každém z nich, domnívám se.

 

První návrh zní: pevné zařazení bodů číslo 9, 13 a 15 na středu 22. 9. jako první body odpoledne, ale já si nejsem jistá, jestli už jsme na tu středu... Dopoledne, takže pardon. (Poslanec Tluchoř hovoří z místa.) Takže znělo to, že odpoledne. Tak pevné zařazení bodů 9, 13, 15 na středu 22. 9. odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 184, pro 143, proti 8. Návrh jsme schválili.

 

Druhým návrhem pana poslance Tluchoře je dnes, v úterý 22. 9., po pevně zařazených bodech zařadit body číslo 18 a 8. Je to tak, pane kolego - 18 a 8? (Ano.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 přítomno 184, pro 111, proti 22. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh pana kolegy Tluchoře zní: vyřadit bod číslo 2 z našeho pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 přítomno 184, pro 108, proti 40. Také tento návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, tím jsme se, alespoň podle mých poznámek, vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a se schválenými pozměňovacími návrhy. Ale ještě předtím se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové, kolegyně, chtěl bych vás informovat o tom, že za této situace poslanecký klub sociální demokracie nemůže hlasovat pro program schůze této Poslanecké sněmovny. My jsme pro to byli připraveni, nicméně navrhli jsme zařazení tří nových bodů, které pokládáme za velmi důležité, a velmi nás mrzí, že vládní většina svým hlasováním před malou chvílí znemožnila jakoukoli debatu na toto téma v rámci řádných bodů, kde by mohli vystoupit všichni členové Poslanecké sněmovny, nejen lidé, kteří mají přednostní právo.

My jsme navrhli, aby se tato Sněmovna zabývala v tuto chvíli obrovským sociálním napětím, které existuje kolem návrhu vlády na desetiprocentní snížení tarifních platů ve veřejném sektoru. Navrhli jsme, abychom řešili nepřipravenou, zpackanou reformu tarifního systému, která je současně s tímto desetiprocentním poklesem navrhována. Chtěli jsme, aby se Poslanecká sněmovna zabývala situací, kritickou situací, která vzniká u všech subjektů, které počítaly s poskytnutím finančních prostředků v rámci regionálních operačních programů, a nyní vláda krátí předem přislíbenou spoluúčast. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP