Stenografický zápis 5. schůze, 21. září 2010ZahájeníPředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec David Rath
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John


4. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Polčák


5. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Martin Pecina


7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP