(14.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vláda volí celkově chybnou strategii. Při rozpočtové konsolidaci zapomněla na příjmovou stranu státního rozpočtu. Kdyby zvolila vyšší daňovou progresi, více zapojila firmy, zdanila hazard, bojovala s daňovými úniky, mohla řešit otázku platů zaměstnanců veřejného sektoru mnohem citlivěji a spravedlivě. Nemuselo dojít k plošnému krácení o 10 %.

Zdá se, že vládní strany mají dostatek peněz pro své bohaté sponzory a obchodní partnery. Těm jejich daňové úlevy v žádném případě nezruší. Přísně se ale staví ke zdravotním sestrám, hasičům nebo policistům. Není pravda, že vláda nemá jinou možnost postupu. Vláda si tuto jinou možnost postupu sama vzala. Sama si ji tato vláda vzala a rozhodla se po zralém uvážení sebrat 7,5 miliardy Kč zaměstnancům veřejného sektoru.

Velkou chybou je také realizovat zásadní reformu platových tarifů současně se snížením celkového objemu mezd. Tato reforma platových tarifů se realizuje bez jakékoli předchozí odborné diskuse, bez potřebné argumentace, bez dohody se sociálními partnery, bez dohody s odbory. Takovýmto způsobem, jakým ministr Drábek realizuje reformu tarifního systému, se reformy provádějí ve vojenských diktaturách nebo ve střední Africe - bez dohody, bez vyjednávání, bez sociálního dialogu. To je to, co se tady připravuje. Je to tak. Vláda, když se podíváte na program vlády tuto středu, tak tam má změnu tarifního systému. Má tam reformu platového systému bez toho, aniž by zde existovala shoda a dohoda se sociálními partnery. Postavili jste zaměstnance před hotovou věc a všechna jednání byla pouze formální.

Pokles platů zaměstnanců veřejného sektoru sníží i příjmy státu. Vyberete méně na dani ze závislé činnosti. Vyberete méně na sociální pojištění. Sníží se příjmy v oblasti zdravotního pojištění. Navíc snížíte spotřebu domácností a zpomalíte tím i hospodářský růst v příštím roce.

Pokles platů zaměstnanců veřejného sektoru se přelije rychle do soukromé sféry. Když jsem odcházel z demonstrace sem na jednání Poslanecké sněmovny, tak o tom právě mluvil předseda policejních odborů. Říkal jasně: Dnes se toto snížení platů dotýká vás, státních zaměstnanců, zítra se bude týkat i všech ostatních. Je přece evidentní, že už dnes řada kolektivních vyjednání v privátních firmách končí s odkazem na to, jakým způsobem se stát chová k zaměstnancům veřejného sektoru. A jednoduchá otázka - proč by se k vám měl chovat jinak. Proč by se k vám měl chovat jinak, než se chová stát k zaměstnancům státu.

Ale nejde jen o platy. Ohrožena je kvalita veřejných služeb, bezpečnost občanů. Ohrožena je dostupnost kvalitní zdravotní péče.

Toto vše sociální demokracii velmi znepokojuje. Proto chceme na půdě Poslanecké sněmovny o této věci jednat hned teď, než bude pozdě. Státní rozpočet ještě vláda neschválila. Ještě stále je možné přijmout nějakou jinou cestu, přijmout jinou alternativu. I proto se dnes sjely tisíce zaměstnanců veřejného sektoru do Prahy, aby vládu vyzvaly, aby ještě využila ten čas, který zbývá do jejího zítřejšího jednání, aby vláda našla jinou alternativu řešení. My bychom ji rádi tady na půdě Poslanecké sněmovny podpořili a jsme přesvědčeni o tom, že diskuse na toto téma může vládě ke kompromisu otevřít také prostor.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, zejména ze stran vládní koalice, prosím, jednejte podle svého svědomí. Cesta, kterou prosazuje současný ministr financí, pravděpodobně i stínový premiér Miroslav Kalousek, je chybná a povede naši zemi ke stagnaci a povede naši zemi bohužel k poklesu životní úrovně. Nenechme zničit veřejný sektor. Jednejme jako zodpovědní poslanci a poslankyně. Chtěl bych vás jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické požádat o podporu mého návrhu. Zařaďme, prosím, tento bod jako první bod našeho dnešního jednání a požádejme předsedu vlády pana Petra Nečase, aby nás informoval o tom, jak bude vláda aktuálně řešit situaci zaměstnanců veřejného sektoru.

Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl návrh pana poslance Sobotky. Nyní je přihlášen k návrhu pořadu pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, dobrý den. Děkuji za slovo. Dovolte mi přednést rovněž jeden návrh k návrhu pořadu této schůze. Ten návrh do značné míry souvisí s aktuální situací, ale i s minulými týdny, kdy ono vyvrcholení, které - to první vyvrcholení, které dnes přišlo v podobě demonstrace, ještě mohlo být řešeno jinak.

Navrhuji, kolegyně a kolegové, a ucházím se o podporu tomuto návrhu, bod s názvem Zpráva vlády o výsledcích jednání tripartity ve věci předpokládaných dopadů snižování platů v rozpočtové sféře s důrazem na zdravotnictví, školství, sociální služby, hasičský záchranný sbor a Policii České republiky.

Česká republika se totiž v poslední době stala jakousi laboratoří provádějící pokusy na lidech. Vláda České republiky se zdá být v pozici malého paličatého chlapce, který si surově hraje s mravenci na pískovišti a zkoumá, co ti mravenci všechno snesou. Občané však nejsou mravenci. Na hasičích, sestřičkách, učitelích a učitelkách, sociálních pracovnících, policistech a dalších profesích veřejné sféry nelze dělat pokusy, nelze hazardovat s jejich loajalitou. Nelze počítat pouze s jejich srdíčkem a s jejich pochopením tam, kde tito lidé nasazují začasté zdraví a životy v zájmu nás všech. Rád bych, kolegyně a kolegové, aby pan předseda vlády Poslanecké sněmovně sdělil, jaké učinili na tripartitě kroky a také co nabídli sociálním partnerům v tripartitě k řešení takto vzniklé situace.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byl pan poslanec Pavel Kováčik. Nyní je přihlášen pan místopředseda Lubomír Zaorálek s návrhem k pořadu schůze. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych také navrhl rozšíření pořadu schůze o nový bod, který bych chtěl zařadit pevně za dnes pevně zařazené body. Byla by to Zpráva předsedy vlády z jednání Evropské rady.

Dovolte mi, abych stručně zdůvodnil, proč jsem přesvědčen, že bychom o tomto bodu měli jednat.

My máme poměrně kusé informace z médií. Vybavuji si v České televizi výrok ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, že to byla velká sranda. Údajně mu tuto informaci poskytl premiér z jednání nejvyšších představitelů států Evropské unie na Evropské radě. Nicméně já se domnívám, že kromě té velké srandy, čímž se pravděpodobně míní především ten spor, který proběhl na Evropské radě za zavřenými dveřmi mezi předsedou Evropské komise a francouzským prezidentem, tak kromě toho bohužel v jiných zahraničních médiích se dočteme, že to jednání Rady bylo přelomové především proto, že došlo k posílení role Evropské rady docela zásadnímu, protože předseda Evropské rady pan Rompuy pod svá křídla si vzal vnější vztahy Evropské unie. Znamená to jednak, jak jsem řekl, posílení Evropské rady, ale samozřejmě také velké zvýznamnění a zvýraznění role premiérů, kteří se těch evropských rad budou v budoucnosti účastnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP