(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Vzhledem k tomu, že je mi znám rozpočet v této oblasti ve Spolkové republice Německo, mám zásadní otázku, kterou nemíním řešit v rámci interpelací. Vzhledem k tomu, že jde o hromadné výpovědi a hromadné odchody a hromadné nábory, rád bych, aby to bylo předmětem jednání Poslanecké sněmovny a mohla k tomu být vedena diskuse. Proto to navrhuji jako bod.

A žádal bych pana ministra, aby se připravil na odpovědi - buď tedy ministra zdravotnictví, toho zejména, případně ministra školství, zda již jednali s příslušnými ministry vlády Spolkové republiky Německo, pro které je tento obchod velmi výhodný. Navrhuji tedy toto jednání - znovu opakuji - jako první bod bloku zpráv.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. A zatím posledním přihlášeným je pan kolega Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, slovo je vaše nyní.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, já nebudu zneužívat bod změny pořadu schůze k dlouhým vystoupením. Vidím, že se vracíme do té staré praxe, kdy sociální demokraté a komunisté hodinu navrhují změny programu schůze. Čtyři lidé hodinu zdržovali hodinu program této schůze. (Nesouhlasný šum z lavic KSČM.)

Krátce navrhnu několik změn pořadu této schůze. Za prvé si dovolím vzhledem k dnešní účasti ministra zemědělství v Bruselu navrhnout pevné zařazení jeho bodů, které má uvádět - jedná se o body číslo 9, 13 a 15 - na zítřek jako první body odpoledního jednání.

Dále si dovolím na dnešní odpoledne po pevně zařazených bodech navrhnout zařadit body 18 a 8.

A dále si dovolím navrhnout vyřazení bodu číslo 2, který vzhledem k probíhajícím volbám je v tuto chvíli irelevantní.

Zároveň prosím kolegy ze sociální demokracie, aby nepokřikovali na mě a netykali mi. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tluchořovi. Pan kolega Sobotka se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegové, kolegyně, já se musím zastat pana předsedy Tluchoře. Skutečně bych rád požádal členy našeho poslaneckého klubu, kteří panu Tluchořovi netykají, aby mu netykali ani tady na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Každopádně bych ale rád ujistil prostřednictvím paní předsedající pana předsedu Tluchoře, že my jako sociální demokraté tady klidně budeme mluvit hodinu, dvě, čtyři, pět nebo třeba i celý den, pokud to pomůže tomu, abychom zabránili špatným návrhům zákonů, které tato vláda do Poslanecké sněmovny bude předkládat. Prostě s tím, pane předsedo prostřednictvím paní předsedkyně, se bude muset vládní koalice nějakým způsobem vyrovnat. Ještě stále zde máme parlamentní demokracii, ještě stále zde poslanci mají svá práva, mají i právo vystupovat na půdě Poslanecké sněmovny. A my jako sociální demokraté nebudeme dělat nic víc než to, co nám umožňuje platná Ústava České republiky.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Jestli se nehlásí nikdo další s pozměňujícími nebo doplňujícími návrhy k pořadu schůze - ptám se a nevidím, že by se někdo hlásil - přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, a to v pořadí tak, jak bývá zvykem, v jakém byly tyto návrhy podány.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia. Přednesla jsem je, ale zopakuji. Nejprve tedy je návrh na zařazení sněmovních tisků... (Poslanci upozorňují, že se hlásí poslanec Sobotka.)

Pan kolega Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, já jsem se hlásil a běžel jsem sem, k tomuto místu. Já bych přece jenom ještě rád požádal o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu.

Vzhledem k tomu, že byla přednesena celá řada návrhů na změnu programu, my bychom rádi o nich na našem klubu hovořili. Rád bych tedy požádal o přestávku na jednání klubu v rozsahu 45 minut. A myslím si, že je to také vhodná příležitost i pro poslance vládní koalice, aby projednali všechny návrhy na změnu programu, včetně těch nově zařazovaných bodů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Vyhlašuji přestávku do 15 hodin 40 minut na jednání poslaneckého klubu ČSSD.

 

(Jednání přerušeno ve 14.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP