(16.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Jsem rád, že premiér vystoupil. Jsem rád, že řekl slova na obranu reforem, které jeho vláda prosazuje. Nicméně platí, že tyto reformy jsou nespravedlivé a jsou nevyvážené. Jejich náklady jsou soustředěny pouze na nízko- a středněpříjmové skupiny. Tyhle reformy zaplatí střední vrstva a to je skutečně vážný problém. A nikdo z vládní koalice s tím nic v průběhu koaličních jednání neudělal a nikdo se tím zřejmě nehodlá v příštích měsících zabývat.

Tohle pro sociální demokracii přijatelné není. Jsou přijatelné reformy, jejichž náklady jsou spravedlivě rozloženy. Jsou přijatelné reformy, které skutečně řeší problém. Důchodová reforma ten problém neřeší. Jsou přijatelné reformy, které budou znamenat, že se Česká republika vrátí ke spravedlivému daňovému systému, který bude zatěžovat i firmy, i vysokopříjmové skupiny a nepůjde jenom cestou zvyšování DPH.

Já myslím, že je dobré říkat fakta. Je dobré říkat čísla a je dobré si říkat pravdu celou. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní zde mám žádost od pana ministra Drábka, který tedy vystoupí s přednostním právem, a po něm, jak už jsem oznámila, je zde přihláška pana poslance Stanislava Humla.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omezím na velmi stručný komentář k některým jednotlivým vybraným bodům mého předřečníka. A odkazuji se zejména na jeho úvodní a poslední slova, že je potřeba říkat pravdu celou.

Za prvé. V Dánsku je sice poměrně vysoká daň z příjmu, ale žádné sociální pojištění. Pokud si sečteme 28 % našeho sociálního pojištění a k tomu přičteme naši daňovou kvótu daně z příjmu, dostaneme se téměř přesně ke stejným číslům, jako jsou v Dánsku. To je potřeba také říkat v rámci celé pravdy.

Za druhé. Vláda nepřepracovala důchodovou reformu za týden, pouze ustoupila z jediného bodu, a to zároveň snížit vedlejší náklady práce. Tím, že bylo zrušeno vedlejší snížení nákladů práce, o to mohla být snížena plánovaná sazba daně z přidané hodnoty. Také tady je potřeba říkat pravdu celou. Nikoliv tedy přepracování důchodové reformy.

Za třetí. Podpora rodin s dětmi a motivace k hledání práce. Systém daňového odpočtu a zejména daňového bonusu je právě motivací k hledání práce, protože ukažte na jinou srovnatelnou zemi, kde je takto silně nastavena motivace k práci, kdy každá rodina, kde alespoň jeden člen je ekonomicky aktivní, dostává dnes cash na každé dítě více než 900 korun měsíčně, od příštího roku to bude téměř 1100 korun každý měsíc na každé dítě.

Říkejme, prosím, pravdu celou. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď tady mám pana poslance Humla, dalšího přihlášeného do rozpravy. Připraví se Michal Hašek.

 

Poslanec Stanislav Huml: Vážený pane předsedo, vážené dámy, pánové, dovolte mi také, abych přispěl svou troškou do mlýna.

Dnes tu stojím jako poslanec zvolený za Věci veřejné, vykroužkovaný z nevolitelného místa na první ve Středočeském kraji a po necelém roce vyobcován z klubu Věci veřejné, a to všechno za projevení názoru, dokonce mě chtěli vyloučit v době mé nepřítomnosti za text e-mailu, který jsem rozeslal pouze kolegům poslancům.

Položme si otázku. V jakých uskupeních je věcná kritika nepřípustná? V demokratických, anebo v totalitních? Byl jsem svědkem, jak jsou z klubu vylučováni poslanci jen proto, že splnili svou občanskou povinnost a oznámili orgánům činným v trestním řízení skutky, které považují za trestný čin. Vyloučeni byli za porušení etického kodexu strany, tedy že neoznámili vedení strany úplatek. Tím strana existenci úplatku v podstatě přiznala a uznala, a přesto ten, kdo úplatek dal, členem zůstal.

Dal jsem souhlas se zápisem svého jména na kandidátku straně Věci veřejné. Vyšlo najevo, že jsem kandidoval za ABL. Kandidoval jsem pod heslem "popereme se s korupcí" a teď vychází najevo, že praktiky ABL a VV jsou stejné, ne-li horší než u stran, které jsme v předvolební kampani kritizovali. Na exponovaná místa státní správy ABL neumísťovala kolegy ze strany, kteří pomáhali na náměstích přesvědčovat voliče a tvořili program, ale své kolegy z ABL nebo obchodní partnery firmy. Co jsem mohl chtít víc jako důkaz, že jsem nekandidoval za stranu, ale uskupení velmi podobné sektě, kde se podstatná rozhodnutí přijímají v bytě Víta Bárty a o poslancích se tady říká: "Ti debilové poslanci si myslí, že budou něco rozhodovat."

Sečteno a podtrženo - omylem jsem kandidoval za nedemokratické uskupení a cítím potřebu se veřejně svým voličům omluvit.

Napravit to mohu jedině tím, že budu důsledně naplňovat program, se kterým toto uskupení šlo do voleb, byť to bude mnohdy proti vládním návrhům, dokonce si troufnu předvídat, že to bude velmi často, protože od svých populistických slibů se subjekt s názvem Věci veřejné hodně odchýlil. Byl jsem svědkem procitnutí a zvednutí hlavy několika málo jedinců v klubu a jejich osamostatnění. Bylo mi ctí jim pomáhat. Byl jsem také svědkem prohlášení všech zástupců politických stran z této slovutné Sněmovny, když projevovali údiv a znechucení a odpor proti praktikám, které ABL a Vít Bárta do politiky přinesli - sledování, vydírání, odposlouchávání, uplácení. To jsou praktiky, které jsme všichni odsoudili. Vy také. To už si nevážíme svých základních práv a svobod? Proklamujeme tady mnozí, jak se s komunisty nemluví. Avšak s touto nedemokratickou partou, jejímž cílem není prospěch občanů této země, vládnete. Slova o sektě jste použili mnozí z vás, přesto je tato sekta stále součástí vládní koalice.

To, že není průhledné financování, je informace, která kdysi stačila k pádu jiné vlády. Dnes tuto informaci bereme na vědomí, usmíváme se lžím kolegů a v podstatě to neřešíme. Následovala rekonstrukce vlády. Osobně proti novým ministrům nemám vůbec nic, přesto výsledek deabelizace, jak to mnozí nazýváte, není vůbec uspokojivý. Zaznamenal jsem dokonce výhrůžku, kterou majitel strany prohlásil před premiérem, a to do kamer, že bude ještě zákeřnější. Přiznal tím, že zákeřný už byl? A ještě hodlá přitvrdit?

Vláda si vymyslela trafiku pro svého loutkového předsedu, trafiku, která v době škrtů neměla vůbec, ale vůbec vzniknout. U velké většiny občanů země vláda důvěru ztratila. Řídím se názory svých voličů, a proto nemohu tuto vládu podpořit. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal poslance Michala Haška, připraví se Jan Chvojka.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vládo, kolegyně, kolegové, co dodat po slovech, která tady před malou chvílí zazněla od řečniště Poslanecké sněmovny od jednoho z nás, od Stanislava Humla, poslance Parlamentu České republiky, který stejně jako my skládal ústavní slib. To, co jsme slyšeli, byla fakticky politická obžaloba, politická obžaloba jednoho ze současných subjektů vládní koalice a přiznání k tomu, jaké metody a jaká atmosféra uvnitř této rádoby demokratické politické strany - opakuji, stále ještě součástí vládní koalice, o kterou se opírá podpora Nečasovy vlády - fungovala.

Už od roku 2006 v České republice s přestávkou Fischerovy vlády vládne pravice. Já jsem tady se zájmem vyslechl, a v tom se přikláním také k názoru pana předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky, svého kolegy, poněkud novátorsky premiéra Nečase, který alespoň vystoupil, byť to bylo v reakci hned na první příspěvek, nikoliv ke shrnutí debaty a případně s věcnými reakcemi na otázky, které tady padají a předpokládám, že ještě budou padat z úst poslankyň a poslanců.

Chtěl bych ubezpečit předsedu vlády, že jednání o nedůvěře není žádná obdoba telenovely a není to ani žádný víkendový televizní seriál. Pane premiére, to je zcela vážný ústavní krok, který se používá pouze v mezních situacích. A my po tom, co zažila Česká republika s vládou a koalicí pod vaším vedením, prostřednictvím pana předsedajícího, jsme museli jako zodpovědná demokratická opozice k takovémuto kroku sáhnout.

Vy jste tady řekl, že jste vládou reformátorů, že nejste vládou údržbářů. Nezlobte se, já vás musím parafrázovat. Reformy žádné nejsou, takže se, prosím, neoznačujte za reformátory. Vy nejste ani údržbáři. Vy jste meloucháři, pane předsedo! (Potlesk poslanců ČSSD.)

Žijete pravděpodobně v absolutním skleníku, plácáte se každé ráno po zádech, jak vám to jde a jak je potřebné, aby tady vláda žila a fungovala pro to, aby mohla dělat nějaké reformy. Problém je, že jste za rok ještě žádné neukázali. A namísto vlády bojující s korupcí tady máme měsíc co měsíc velký korupční skandál, který je vždy spojen s některou z vládních stran. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP