(21.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Já jsem o tom nechtěl hovořit, ale když jste přišel s tímto vystoupením, které, jak říkám, je asi míněno upřímně, od srdce, tak na jednu věc bych se zeptal neformálního šéfa vaší strany. Jak to dělá s tou daňovou optimalizací? Já jsem se díval na obrat jeho firmy za minulý rok, přes 800 mil. Kč. Když jsem se na to ptal některých expertů, kolik je přiměřený zisk, no, já to zkrátím, ten čistý zisk byl za minulý rok 2,1 mil. Kč. Prosím, mluvte vždycky o věcech, které, řekněme, jsou přiměřené. A morálka nemá jenom jeden směr, má více směrů.

Takže pane ministře Bárto, příště až budete optimalizovat a já budu mít svoji firmu, najmu si vás. (Ministr Bárta sedí v lavicích poslanců a bouřlivě tleská.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktickou nemám. Prosím tedy pana poslance Michala Haška, který je přihlášen nyní. Po něm zatím poslední přihlášený, pan poslanec Michal Babák, tedy dvě vystoupení, která mám avizována. Pan poslanec Michal Hašek má slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dobrý pozdní večer. Já si dovolím nejdříve připomenout vám několik výroků z úst koaličních politiků převážně z doby, kdy jste ještě nebyli koaličními politiky, ale všechny jsou vyřčeny v letošním roce a všechny se týkají tématu korupce.

Začnu třeba touhle větou, a hádejte, kolegyně a kolegové, kdo je jejím autorem: "Nejsme mafiáni a odmítám používat slovo kmotr. Mnoha poctivým a pilným lidem tohle označení velmi ublížilo, třeba Pavlu Drobilovi." Kdybyste nevěděli, kdo je autorem tohoto citátu, tak je to předseda vlády České republiky Petr Nečas v rozhovoru pro MF Dnes 12. dubna 2010.

Když hovořil Petr Nečas o korupčním potenciálu v ODS, tak 22. dubna si v časopisu Reflex mimo jiné posteskl na otázku redaktora: "Z čistě politického pohledu váš postoj neutrální byl. Uvědomujete si, že po volbách budete muset do souboje se stranickými bossy jít? Například na straně těch méně prohnilých proti těm více prohnilým?" Reakce pana premiéra Nečase: "Určitě. Ostatně tento souboj proběhl už na kongresu ODS v roce 2002, který volil předsedu. Těch pár hlasů, o něž jsem prohrál s Mirkem Topolánkem, mi možná vzaly mé názory na korupci."

A 12. května na představení programu Občanské demokratické strany proti korupci Petr Nečas říká toto: "Korupce je rakovinou, která může rozleptat útroby demokratického státu a narušit jeho fungování. Je to zátěž pro demokratický stát, protože omezuje svobodu, podrývá důvěru ve stát a spravedlnost, demotivuje poctivé a aktivní, vytváří exkluzivitu a elitářství. Způsobuje škody státu, občanům, podnikatelům i firmám."

A konečně už po volbách 19. června na kongresu Občanské demokratické strany pan premiér Nečas říká mimo jiné následující slova: "Nejsem dokonalý. Mimochodem, nejsem pan Čistý. Jsem alergický na tuto nálepku, protože její akceptování znamená výraz nepokory a arogantní pýchy. Jsem hříšník jako kdokoli z vás v tomto sále, ale jedno můžu říci zcela sebevědomě: nekradu a jsem neúplatný. A se stejným sebevědomím říkám, že stejná kritéria budu uplatňovat na své okolí, na své spolupracovníky," míněno asi na Ivana Langra, "na kolegy ve vedení Občanské demokratické strany," míněno asi i na místopředsedy včetně Pavla Drobila, "na širší vedení, na celou ODS jako takovou."

Zavítejme teď do další koaliční strany, a sice do Věcí veřejných, a podívejme se na některé výroky současného ministra vnitra a předsedy strany Věci veřejné Radka Johna. Radek John 4. dubna 2010 sdělil na Parlamentních listech toto: "My se nechceme umazat od ODS. Zatím se ještě neočistili. Já nepotřebuji být ministrem. Klidně budeme v opozici."

4. května 2010 pan Radek John konstatuje, dámy a pánové, toto: "Nechceme ve vládě jenom sekundovat někomu, kdo bude tuto zemi jenom dále vyjídat. V takovém případě bychom raději tvrdě pracovali v opozici."

A podívejme se teď do třetí koaliční strany, konkrétně do TOP 09, na některé výroky jejího předsedy, pana vicepremiéra a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Letos 19. února v Plzni pan předseda Schwarzenberg vyhlašuje válku korupci. Zdrojem této citace je webová stránka TOP 09: "Počátkem 90. let čeští politici a intelektuálové uvažovali o modelech, které bude naše ekonomika kopírovat. Jedni se přikláněli k modelu německému, jiní k modelu anglosaskému či skandinávskému. Po téměř dvaceti letech je však z mnoha indicií zřejmé, že se vítězně prosadil model sicilský." A mně se chce dodat, pane ministře - víc než si myslíte.

Mám tu ještě jednu citaci pana předsedy Karla Schwarzenberga, a to z rozhovoru pro Rádio Česko 24. května letošního roku: "Kroky nejdůležitější jsou prostě naprostá průhlednost všech veřejných zakázek, a sice od začátku, poněvadž když vypisuji ten konkurs, tak by to mělo být uveřejněný, aby bylo jasný, že to není šitý na míru. Chci změnit českou politiku. To je můj cíl. Proto jsem do toho šel. Myslím, že si musíme konečně uvědomit, o co tady jde. Uvědomit si naši povinnost vůči zemi, vůči státu a vůči národu. Musíme si uvědomit, že neomezená korupce nám nepomůže. Musíme si uvědomit, že jsme odpovědni k vlastním voličům, a nejen k vlastní kapse. A je tady spousta věcí, které bych chtěl změnit."

Tolik, dámy a pánové, připomenutí deseti výroků představitelů současné vládní koalice z doby těsně před parlamentními volbami k otázce boje s korupcí. Koneckonců i sama vláda se nazvala vládou boje s korupcí.

A já tu položím jednoduchou otázku, dámy a pánové: na co všechno myslíte, že mohou být v rámci českých veřejných financí použity 3 mld. korun z veřejných prostředků? A dám vám možnosti. Za prvé třeba na zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví a uspokojení 100 % nároků českých lékařů a vyřešení jedné z nejvážnějších krizí českého zdravotnictví v novodobé historii. Za druhé na navýšení platů všech státních zaměstnanců o cca 5 %, tedy téměř o polovinu toho, co Nečasova vláda pod záminkou úspor této kategorii zaměstnanců snížila. Za třetí na zachování příspěvku tělesně postiženým ve výši 2 tisíce korun na dobu téměř tří let namísto jeho snížení na 800 korun pod záminkou úspory jedné miliardy ročně. Za čtvrté na navýšení odměny stavitelům jedné čističky odpadních vod za to, aby do pokladny ODS následně přiteklo 500 mil. korun.

Kterou z těchto variant si vláda vybrala, už díky panu Michálkovi ví celá Česká republika. Bohužel žijeme ve státě, kde, jak se zdá, prioritou některých lidí hlavní vládní strany není řešení problémů občanů této země, ale především zajištění priority vlastní strany a možná kariéry některých jejích příznivců a členů. Myslím, že není potřeba opakovat fakta téměř absurdního politického divadla, které bohužel zažívá Česká republika a její občané v posledních dnech.

Rád bych vyzval pana předsedu Nečase prostřednictvím paní předsedající - pane předsedo a premiére, omluvte se, prosím, nejen panu Michálkovi, ale omluvte se také zdravotníkům, státním zaměstnancům, tělesně postiženým a dalším občanům této země, na které přenášíte tíhu ekonomické a nyní už i morální krize, kterou způsobuje vaše vláda. Krize, která nevznikla až odhalením kauzy Drobil, resp. kauzy Ministerstva životního prostředí, protože nechci být nespravedlivý vůči bývalému ministru životního prostředí, týká se to Státního fondu životního prostředí, ale ve skutečnosti jde o krizi, která započala v naší zemi už v roce 2006, tedy od doby, kdy převzala vládu v České republice Občanská demokratická strana.

A proč to říkám? Čtyřikrát v uplynulých třech letech, v roce 2008, 2009 a 2010 jsem interpeloval vládu České republiky s požadavkem na provedení forenzních auditů ve státním podniku Lesy České republiky. Opakovaně jsem upozorňoval na netransparentní a pro stát nevýhodný kontrakt na prodej dřeva, na kterém podle slov generálního ředitele - dosazeného vašimi ministry zemědělství, pane premiére - prodělávaly státní lesy miliardu ročně. Koneckonců, toto je suma, kterou potvrdil i nynější generální ředitel Sýkora. Tento kontrakt byl podepsán na podzim roku 2008 a sociální demokracie upozorňovala na nevýhodnost celé věci už v létě tohoto roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP