Stenografický zápis 22. schůze, 31. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Ibl
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


190. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Býček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno na pět minut.)

Poslanec Ladislav Urban
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal


192. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga, Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer


194. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


167. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Poslanec Pavel Hojda


169. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.48 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


194. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


169. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Šustr


190. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř


195. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Radko Martínek
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Krákora


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o styku s dětmi, přijatá ve Vilniusu dne 3. května 2002 /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 15.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP