(Jednání pokračovalo ve 13.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám vás o chvilku klidu a před zahájením našeho odpoledního programu bude vyhlášení výsledků tajných voleb. Proto bych požádal předsedu volební komise Poslanecké sněmovny pana poslance Pavla Hojdu, aby nám sdělil výsledky tajného hlasování. (Velký šum v jednací síni.)

Zároveň vás žádám o klid, ať vyslechneme výsledek hlasování. Děkuji vám.

Slovo má předseda volební komise. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych Poslaneckou sněmovnu seznámil s výsledky hlasování, a to nejprve o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 194). (Stálý hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, ještě chviličku, až se ostatní usadí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Počet vydaných hlasovacích lístků 181, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 181.

Pro pana Miroslava Beneše bylo odevzdáno 58 hlasů, pro paní Jitku Kupčovou bylo odevzdáno 87 hlasů.

Na základě výsledků hlasování konstatuji, že Poslanecká sněmovna nezvolila kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a tímto tento bod končí.

 

Dále mi dovolte, abych vás seznámil se zápisem o volbě člena dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 169).

Počet vydaných hlasovacích lístků 181, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 181.

Pro pana Petra Braného bylo odevzdáno 82 hlasů, pro pana Luďka Poláška bylo odevzdáno 76 hlasů.

Ve druhém kole nebyl členem dozorčí rady zvolen nikdo. Tímto tento bod také končí.

 

A nyní mi dovolte, abych vás seznámil se zápisem o volbě vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO (bod 167).

Počet vydaných hlasovacích lístků 181, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 181.

Pro poslance Pavla Severu bylo odevzdáno 106 hlasů. Ve druhém kole byl zvolen Pavel Severa.

Tímto mu gratuluji a současně se mu omlouvám, že jsem mu nevydal hlasovací lístek, ale bylo to z toho důvodu, že přišel o půl minuty později, co jsem uzavřel vydávání hlasovacích lístků. Jsem rád, že to neovlivnilo volbu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. O slovo požádala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Jitka Kupčová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych svého práva přednostního vystoupení využila k tomu, abych vám poděkovala za hlasy, které jste mi v tajné volbě dali. Ačkoliv tyto hlasy nestačily, přesto si jich velmi vážím a děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Jitce Kupčové.

Budeme pokračovat schváleným pořadem schůze.

 

Prvním bodem dnešního odpoledního jednání je bod

 

160.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

 

Žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně jako zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 365/5.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se proto pana ministra financí, jestli má zájem vystoupit, stejně jako pana zpravodaje. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj ano. Slovo má zpravodaj pan poslanec Ladislav Šustr. (Velký hluk v sále.)

Žádám o klid. Rozpočtové určení daní je velmi závažný bod.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP