(13.50 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mám velkou prosbu a návrh - abychom nezahajovali třetí čtení, vrátili tento zákon do druhého čtení, okamžitě zařadili bod druhého čtení, a třetí čtení provést příští týden v úterý. Je možno o tomto hlasovat současně, ale také zvlášť, jak usoudí pan předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zpravodaj navrhuje sněmovně procedurální rozhodnutí - vrácení do druhého čtení a potom další kroky, které bychom rozhodli. O tomto procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy, ale nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

S procedurální poznámkou se přihlásil pan kolega Václav Exner. Jiné přihlášky nemohu přijmout.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo vrácení do druhého čtení není možné pojmout jako procedurální návrh. Je potřeba otevřít rozpravu, v ní přednést návrh a třetí čtení ukončit hlasováním o vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem ale obecnou rozpravu otevřel a pan zpravodaj mluvil v rozpravě, protože jsem konstatoval po otevření obecné rozpravy, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Takže pan zpravodaj vystoupil v rozpravě. Já jsem samozřejmě ještě neskončil, pokud nemá nikdo další připomínku, já jsem jen neměl žádné přihlášky do rozpravy ve třetím čtení. Ani nyní žádnou nevidím, proto vás požádám o novou registraci, kdo jste se ještě nepřihlásil.

 

A zahájím hlasování 444, ve kterém rozhodneme ovrácení tohoto tisku do druhého čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 444 z přítomných 152 pro 138, proti 5. Návrh byl přijat. Tisk 160 jsme vrátili do druhého čtení.

 

Nyní je tady druhý návrh, který přednesl pan zpravodaj, to je zařazení druhého čtení do programu ještě této schůze. Má někdo výhradu? Není tomu tak. (Předsedající přehlédl hlásícího se poslance Plevu.)

 

Zahájím hlasování 445 o tom, že zařazujeme bod druhé čtení tisku 160 na tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 445 z přítomných 155 pro 79, proti 26. Návrh byl přijat.

 

V této chvíli projednáváme tisk 160 nikoli ve třetím, ale ve druhém čtení. S procedurální námitkou předpokládám pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, my jsme dopoledne hlasováním na návrh pana poslance Kasala zařadili jiný bod jako druhý bod po třetím čtení. Teď jsme zařadili jiný bod. Dobře. Pak je to tedy precedens a prosím, aby podle tohoto precedentu bylo postupováno i v jiných případech, protože v jiných případech je uváděno, že to není možné, pokud je již zařazen nějaký bod pevně, a muselo by se revokovat předchozí hlasování. Takže pokud toto chápeme jako precedens, prosím, aby podle tohoto precedentu bylo postupováno i v budoucnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upozornění panu poslanci Petru Plevovi. Omlouvám se celé sněmovně, že jsem nevzal rozhodnutí Poslanecké sněmovny zcela doslova, tak jak mám poznámku.

Prohlašuji hlasování pořadové číslo 445 za zmatečné a žádám pana zpravodaje, aby navrhl, jako který bod bychom projednávali rozpočtové určení daní.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pokud to není možno ihned, tak jako bod číslo tři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, jako třetí bod, to znamená za bod číslo 190, třetí čtení zákona o dovozu, vývozu surových diamantů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP