(14.50 hodin)

Poslanec Miloš Melčák: Posledním pozměňovacím návrhem, než přikročíme ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, je pozměňovací návrh D23.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: D23. Stanovisko pana ministra? (Stanovisko ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné.) Dvakrát negativní stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 481, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 481 z přítomných 158 pro 34, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Podle mé evidence jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy pod písmeny B, C, D a E a zbývá nám vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vracíme se k hlasování podle § 72 odst. 1, protože všechny eventuální pozměňovací návrhy jsme přijali. Nyní budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A. (Stanovisko ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje negativní.) Dvakrát negativní stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 482, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 157 pro 75, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli jsou všechny pozměňovací návrhy vyčerpány.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pozměňovací návrhy A až E jsou vyčerpány, zbývá odsouhlasit legislativně technické poznámky pro pořádek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nevím ale, jestli legislativně technické připomínky, které byly k pozměňovacím návrhům, když nejsou součástí textu, jestli má smysl hlasovat. Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli souhlasí s tím, že jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, a jestli je něco k hlasování. Není tomu tak. Protože eventuální pozměňovací návrhy byly k návrhu pod písmenem A a ten nebyl přijat, včetně pozměňovacích návrhů, které do něho byly zapracovány jako jiný text. Souhlasíte s tímto vysvětlením?

 

Poslanec Miloš Melčák: Jestli dovolíte, pane předsedající, já s tímto vysvětlením souhlasím. (Ministr také souhlasí.) Dalším předmětem hlasování by měl být vládní návrh předložený jako sněmovní tisk 451/0.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přistoupili bychom k hlasování o zákonu jako o celku, a to podle tisku 451.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 451."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 483 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 159 pro 81, proti 66. Návrh byl přijat.

 

Počkám na kontrolu hlasování za jednotlivé poslanecké kluby. - Hlásí se pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedající, paní a pánové, já se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování, neboť jsem hlasoval opačně a měl jsem hlasovat ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Antonín Zralý zpochybnil hlasování pořadové číslo 483. Vzhledem k tomu, že rozdíl byl o jeden hlas a námitka padla bezprostředně, zahájím hlasování o této námitce.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 484, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 484 z přítomných 159 pro 136, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu jako o celku. Ještě jednou přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 451."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 485 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 485 z přítomných 159 pro 81, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou počkáme na kontrolu hlasování. - Všechno je v pořádku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím bod 190.

S procedurální poznámkou pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, domnívám se, že nemůžeme ještě ukončit, protože jsme se nevypořádali s doprovodným usnesením ke sněmovnímu tisku 451. Jestli dovolíte, pane předsedající, přečtu ho ze stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid. Omlouvám se. K bodu č. 190 bylo v podrobné rozpravě předloženo doprovodné usnesení. Protože byl návrh zákona schválen, musíme se vypořádat i s tímto návrhem. Prosím, pane zpravodaji, přečtěte návrh doprovodného usnesení k tomuto textu. Je součástí tisku, ale byl bych rád, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Miloš Melčák: Čtu ze stenozáznamu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR podporuje úsilí vlády ČR o začlenění do Kimberleyského systému certifikace surových diamantů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: K této věci s faktickou poznámkou ještě před kolegou Vojířem pan kolega Petr Pleva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP