(14.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme muset spustit hlasovací zařízení pravděpodobně přímým kontaktem se serverem.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 472 a ptám se, kdo je pro. Opakuji, že byla souhlasná stanoviska ministra i zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 472 z přítomných 153 pro 109, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pokročme k hlasování o návrhu D15. Je to § 32 odst. 4 písm. c), vyřadit slova "nebo odpadu vzniklého…" atd. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 473 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 473 z přítomných 156 pro 34, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D16. Je to § 32 odst. 4 písm. e), doplnění. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 474 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 474 z přítomných 156 pro 59, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D17. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 475 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 475 z přítomných 158 pro 54, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D18. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Pleva se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Přeslechl jsem, jestli byla vznesena legislativně technická úprava. Pokud ne, je to nehlasovatelné, protože věřím, že asi každý zaměstnanec specializovaného pracoviště nemá vlastní puncovní úřad, protože tady je napsáno, že každý zaměstnanec specializovaného pracoviště má vlastní puncovní úřad, který o tom má rozhodnout. O tom se asi skutečně nedá hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyslechneme stanovisko zpravodaje, protože on legislativně technické poznámky načítal.

 

Poslanec Miloš Melčák: Jestli dovolíte, legislativně technická poznámka k tomuto paragrafu byla přednesena. Vzniklo to tím, že nebyl vzat v úvahu písemný návrh poslance a vzalo se to ze stenozáznamu, kde byla drobná chybička, ale bylo to napraveno předkladatelem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Připomínám, že tato poznámka byla přednesena správně a zaznamenala ji v tu chvíli předsedající paní kolegyně Kupčová, takže i já ji tady mám v poznámkách. Nebylo o ní hlasováno.

Souhlasí kolega Pleva s tímto vysvětlením? Ano. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu ve znění té legislativně technické poznámky. Stanoviska pana zpravodaje i pana ministra byla nesouhlasná.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 476 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 476 z přítomných 158 pro 34, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D19. Podotýkám, že také k tomuto bodu byla načtena legislativně technická poznámka. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 477 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 477 z přítomných 158 pro 6, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D20. (Stanoviska zpravodaje i ministra souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 478 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 478 z přítomných 158 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D21. (Stanoviska zpravodaje i ministra nesouhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 479 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 479 z přítomných 158 pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vzhledem k tomu, že návrh D21 nebyl schválen, ztrácejí smysl pozměňovací návrhy D22, D24, D25, protože se zabývají přečíslováním. (Ministr souhlasí.)

Je třeba, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B16. (Stanoviska zpravodaje i ministra souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 480 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování s pořadovým číslem 480 z přítomných 158 pro 139, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP