(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozdílná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 465. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 465 z přítomných 160 pro 110, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vzhledem k tomu, že tento návrh byl přijat, nemusíme již hlasovat o návrhu C3, který je součástí návrhu D11.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je tomu tak? Předkladatel souhlasí s tímto vyjádřením, že o tom nemusíme hlasovat?

 

Poslanec Miloš Melčák: Předkladatel pan poslanec Býček, pokud se nemýlím. Pardon, předkladatel pan poslanec Rozehnal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Rozehnal souhlasí? Dobře, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní bychom se měli vypořádat s návrhem C4. Pokud C4 neprojde…Pardon, nebudu předjímat. C4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: C4. Pan ministr? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování 466 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 466 z přítomných 159 pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Protože návrh C4 prošel, domnívám se, že musíme hlasovat o návrhu C5. Ptám se předkladatele pana poslance Rozehnala, jestli souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Nesouhlasí, rozdílná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 467 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 467 z přítomných 158 pro 105, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Budeme pokračovat hlasováním podle návrhu C6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Nesouhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 468. Jsou rozdílná stanoviska. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 468 z přítomných 158 pro 135, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní bychom se měli vypořádat s D12, to je § 30 odst. 2. Při schválení návrhu vypadává evidence odpadu surových diamantů. D12, § 30.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: D12. Pan ministr? (Nesouhlas.) Nesouhlasí. Pan zpravodaj? (Také nesouhlas.) Shodně nesouhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 469 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 469 z přítomných 158 pro 32, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dále je to pozměňovací návrh D13, § 30 odst. 3, snížení doby pro archivaci z deseti na pět let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.) Nesouhlasí. Pan zpravodaj? (Rovněž nesouhlas.) Nesouhlasí. Dvakrát negativní stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování 470 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 470 z přítomných 158 pro 58, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: D14 - tento návrh je stejný jako B14, čili bychom mohli o obou návrzích hlasovat jedním hlasováním. Je to § 31 odst. 1, poslední číslovka 31 se mění na 30. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj? (Souhlas.) Teď se ptám, jestli souhlasí oba předkladatelé, že to je shodné? B14 a D14.

 

Poslanec Miloš Melčák: Předkladatelem B14 je Melčák a předkladatelem D14 je pan poslanec Býček, jestli se nemýlím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas. Čili budeme rozhodovat jedním hlasováním. Dvě souhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování 471 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 471 z přítomných 158 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní následuje C7, což je § 32 odst. 2, vypuštění slova "puncovního". § 32 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr - stanovisko? (Souhlas.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Miloš Melčák: Zpravodaj mění pozici - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasí, čili dvakrát souhlasné stanovisko.

 

Hlasování 472, které jsem právě zahájil… A ještě to nejde, omlouvám se, zatím mi to neběží. Pokusím se vás odhlásit a znovu vás přihlásit, protože mi nejde displej. Prosím o novou registraci. Prosil bych službu, jestli by zkontrolovala… Takže prosím o shovívavost. Počkám, jestli technici zprovozní zařízení.

Znovu vás odhlásím, protože to je funkční na počítači. Prosím, znovu se přihlaste svými hlasovacími kartami. Já chápu, že zemi navštívila geomagnetická bouře a že může mít vliv na elektronická zařízení, takže prosím opravdu o shovívavost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP