(14.10 hodin)
(pokračuje Filip)

S tím, že pokud nebude schválen, budeme hlasovat o postupu hlasování, jak ho předložil zpravodaj. Má někdo výhradu proti postupu? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o vrácení tisku číslo 451 do druhého čtení. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 447 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 447 z přítomných 158 pro 72, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat podle návrhu zpravodaje s postupem hlasování, který navrhl. Předpokládám, vzhledem k tomu, že jde o poměrně složitou proceduru, že ji necháme odhlasovat.

Ještě pan ministr financí a místopředseda vláda Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, poslouchal jsem návrh procedury, který navrhl pan zpravodaj. Jenom bych si chtěl ověřit jednu otázku. Znamená to tedy, že pokud budeme postupovat touto procedurou, že jestli schválíme byť jediný pozměňovací návrh k tomuto usnesení hospodářského výboru, znamená to, že se dostáváme na tu druhou kolej, to znamená, že už posléze jednáme pouze o komplexním pozměňovacím návrhu a nemůžeme se vrátit k původnímu vládnímu návrhu, tak jak byl předložen? Protože pokud by takovýto výklad byl zde uplatněn, a já jsem slyšel ze strany zástupců legislativy, že takto by bylo možno vykládat tento postup, pak bych já musel dávat jako předkladatel negativní stanovisko ke všem pozměňovacím návrhům, které byly předloženy, aniž bych rozlišoval, jestli návrhy vylepšují původní usnesení hospodářského výboru, či nikoliv, z mého pohledu předkladatele.

Čili tady bych chtěl slyšet od pana zpravodaje jasnou odpověď, co se stane, když schválíme některé pozměňovací návrhy směrem k usnesení hospodářského výboru, zbytek usnesení hospodářského výboru Poslanecká sněmovna neschválí, jaký potom bude další postup z hlediska celkového hlasování o návrhu zákona a k čemu budou tyto dílčí schválené pozměňovací návrhy vztaženy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji za slovo. Mohu tomu pouze říci to, že takovýto právní názor jsem zaznamenal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan poslanec Karel Vymětal s procedurální poznámkou - s faktickou?

 

Poslanec Karel Vymětal: Do rozpravy, pane předsedo, protože pan ministr rozpravu otevřel. My jsme ji sice už ráno uzavřeli, vy jste potom řekl, že je znovu otevřena, ale teď je stejně otevřena.

Domnívám se, že to je jednoduché vyjádření, protože byly předloženy ve druhém čtení pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, bude se o nich hlasovat, a potom, když by nebyl schválen s těmi schválenými pozměňovacími návrhy komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, tak se samozřejmě hlasuje o vládním návrhu bez jakýkoliv pozměňovacích návrhů. Myslím si, že to je docela jednoduché a jasné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tento návrh lze přijmout, protože ve druhém čtení padl komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, k němu byly další pozměňovací návrhy podány, směřovaly k němu, čili nejdříve musíme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru (námitka zpravodaje) - dobře, čili podle návrhu zpravodaje nejdříve o pozměňovacích návrzích. Dobře.

 

Pokud s tímto postupem souhlasíte, vyjádříme to v hlasování pořadové číslo 448. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 448 z přítomných 158 pro 113, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat podle návrhu zpravodaje a prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy, abychom o nich mohli hlasovat. Podotýkám, že postupujeme podle § 72 odst. 1 číslice 6 a podle § 72 odst. 2. Jde o eventuální pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, já se domnívám, že předchozím hlasováním sněmovna souhlasila s nabídkou, abychom nejprve hlasovali B1 až B5, B7 až B10, B12 až B15, B17 až B19 jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, souhlas. Má někdo výhradu, chce někdo hlasovat něco zvlášť? - Není tomu tak. Můžeme tyto pozměňovací návrhy prohlasovat jediným hlasováním. (Stanoviska - ministr souhlas, zpravodaj nesouhlas). Rozdílná stanoviska předkladatele a zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 449 z přítomných 158 pro 149, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní hlasování o pozměňovacím návrhu C1. (Stanoviska - zpravodaj negativní, ministr negativní.) Dobře, stanoviska jste slyšeli.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 450 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 450 z přítomných 158 pro 39, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní pozměňovací návrh pod písmenem D1. (Stanoviska - ministr negativní, zpravodaj negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Shodně negativní stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 451 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 451 z přítomných 158 pro 32, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní D2. (Stanoviska - ministr negativní, zpravodaj negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Obě stanoviska negativní.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 452 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 452 z přítomných 158 pro 33, proti 74. Návrh nebyl přijat. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, můžeme hlasovat o návrhu B6. (Stanoviska - ministr kladné, zpravodaj záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozdílná stanoviska předkladatele a zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 453 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 453 z přítomných 158 pro 111, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP