(10.00 hodin)

Poslanec Miloš Melčák: Paní předsedající, vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení nerozhodli, který návrh budeme považovat za základní, musíme nejprve rozhodnout o tom, jestli sněmovna přijímá znění, které bylo předloženo hospodářským výborem, jako základní, či nikoli. Jinými slovy - pokud sněmovna nepřijme znění předložené hospodářským výborem, bude za základ vzat vládní návrh, ke kterému ovšem nebyl předložen žádný pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, navrhujete tedy, pane zpravodaji, aby se úplně na začátku odhlasoval tento váš postup, a poté přednesete další návrh. Je tomu tak? Nikdo se nebrání tomuto postupu.

 

Poslanec Miloš Melčák: Ano, je to přesně tak paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pokusím se ještě zagongovat a zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, abychom za základ vzali usnesení hospodářského výboru, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. (Protesty z lavic.) - Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem se zapomněla zeptat na stanoviska pana zpravodaje i pana ministra. Prosím. (Ministr stanovisko negativní, zpravodaj ponechává na vůli sněmovny.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 430 z přítomných 177 poslanců pro návrh hlasovalo 84, proti 69. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, navrhněte tedy, pane zpravodaji, další postup.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, neplatí žádný z pozměňovacích návrhů, ani legislativně technické návrhy, a je možno přistoupit k hlasování o vládním návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívám se, že nemáte pravdu. Hlásí se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, myslím si, že pan zpravodaj se mýlí, protože komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru je řádný pozměňovací návrh a k němu lze podle jednacího řádu dávat pozměňovací návrhy, což se stalo ve druhém čtení. Takže všechny jsou legální, o všech je třeba hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Domnívám se, že si s tímto nebudu vědět rady, s tímto návrhem pana poslance Vymětala.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že zřejmě můžeme udělat chybu, ale hospodářský výbor udělal usnesení, které se jmenuje pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o nakládání s diamanty, to znamená je to pozměňovací návrh k vládnímu zákonu, který byl formálně naprosto správně podán, a musí se o něm hlasovat jako o pozměňovacím návrhu. To, že nebyl vzat jako základ jednání, to je věc jiná, ale teď je vládní návrh a komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Je tomu tak, musíme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které byly předneseny ve druhém čtení, samozřejmě i ve výboru, a já bych jenom poprosila pana zpravodaje, aby nám naznačil postup, jak nyní pokračovat - zda nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru a poté o dalších.

Ještě předtím k proceduře se hlásí pan poslanec Kapoun a pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Samozřejmě dávám za pravdu všem, kteří tady mluvili, ale vzhledem k tomu, že v hospodářském výboru byl projednán ten komplexní pozměňovací návrh, nejde sloučit s vládním návrhem, to znamená, že bych navrhoval, aby se nejdříve hlasovalo o tom, jestli komplexní pozměňovací návrh bude přijat, pak by se muselo postupovat tím podivným způsobem, a pokud ne, pokud by nebyl přijat, tak by vlastně nebyl přijat žádný pozměňovací návrh hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě pan poslanec Kohlíček - prosím, pane zpravodaji, možná že bude lépe, že vystoupíte až po jeho vystoupení.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Doporučoval bych opačný postup. Nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, a potom závěrečným hlasováním buď schválit, nebo neschválit tento návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní dostáváte slovo vy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Melčák: Obávám se, že se dostáváme do situace, kdy o návrhu, který tady přednesl pan poslanec Kapoun, jsme již hlasovali. To znamená, odhlasovali jsme, že za základ nebereme komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, ten návrh zněl jinak a pan poslanec Kapoun ho upřesní.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Myslím si, že návrh zněl tak, že bychom nyní o něm hlasovali jako o klasickém pozměňovacím návrhu. Pokud ho neodhlasujeme, jsou všechny ostatní návrhy v podstatě nehlasovatelné. Čili abychom o tom hlasovali jako o klasickém pozměňovacím návrhu - my jsme jenom hlasovali o tom, že jako základ nebereme komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, hlasování o vzetí pozměňovacího návrhu za základ bylo zmatečné, protože to má probíhat ve druhém čtení, nikoliv ve třetím čtení, to je jedna věc.

Za druhé, již je tady několik precedentů, kdy jsme napřed odhlasovali komplexní pozměňovací návrh, a pak k němu dílčí pozměňovací návrhy, které ho mění, takže nic nebrání tomu, abychom nyní hlasovali o komplexním pozměňujícímu návrhu a poté o jednotlivých pozměňovacích návrzích, protože jsou předneseny jako pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé myslím, že diskuse je možná příliš zmatečná. Souhlasím s tím, že v tomto okamžiku není možné vzít návrh jako komplexní pozměňovací návrh, neboť tento návrh nebyl přijat za základ. To, co je obvyklé v této sněmovně, že k tomuto návrhu byly přijaty další pozměňující návrhy, o těch je třeba hlasovat, a potom o takto změněném návrhu se hlasuje jako o standardním pozměňujícím návrhu k vládnímu návrhu. Samozřejmě ti, kteří s komplexním návrhem nesouhlasí, vyjádří svou vůli hlasováním, a tak dospějeme k výsledku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, domnívám se, že toto je správný postup, ale přesto se ještě zeptám pana zpravodaje, protože situace se stala nepřehlednou a komplikovanou, zda nepožaduje krátkou přestávku na to, abychom si ujasnili další postup. (Nesouhlas v lavicích.) Není třeba. Prosím, pane zpravodaji, jestliže takto budeme schopni předkládat jednotlivé návrhy, tak to bude jedině v pořádku.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pochopitelně jsem připraven doporučit proceduru, pokud by byl přijat za základ návrh hospodářského výboru, nicméně pokud sněmovna se domnívá, že bychom měli nejprve znovu hlasovat o tom, že přijímáme pozměňovací návrh hospodářského výboru musíme začít tímto hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, já se domnívám, že si vůbec nerozumíme navzájem, a opravdu teď vyhlašuji desetiminutovou přestávku a prosím vás, abyste si ujasnil postup.

Předseda klubu KSČM ještě se hlásí o slovo. Přesto ho upozorňuji, že mám právo vyhlásit kraťounkou přestávku.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano paní předsedající, samozřejmě že máte právo vyhlásit kraťounkou přestávku.

Já tady v té sněmovně nepamatuji, a že už tady přece nějaký rok jsem, aby kolem nějaké legislativní normy, kterých tady přijímáme stovky a možná za tu dobu, co tady někteří jsme, i tisíce, probíhal takový procedurální zmatek jako kolem této normy. Zpravodaj si neví rady, točí to kolem všelijakým způsobem, jenom aby bylo zabráněno nějakému procesu. Začali jsme před hodinou a sedmi minutami, a nejsme schopni ani začít hlasovat.

Prosím všechny, kdo tady reprezentují jiné zájmy než zájmy přijímání kvalitních zákonů této země, aby se v té desetiminutové přestávce vzpamatovali, domluvili a abychom začali konečně slušně pracovat. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme pokračovat v 10.17 minut.

 

(Jednání přerušeno v 10.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP