(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Karlu Čermákovi. Vzhledem k tomu, že mám signál, že zde není pan kolega Karas, je potřeba, abychom odhlasovali jiného zpravodaje pro prvé čtení. Dostal jsem návrh na pana kolegu Holáně. Pan kolega Kohlíček má další návrh.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Chtěl bych omluvit kolegu Karase, protože je jako pozorovatel na volbách v Gruzii. Ať už to bude kolega Holáň, nebo já, domnívám se, že jsme schopni zastat funkci zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: První návrh byl na kolegu Holáně. O tom nechám hlasovat bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 492, které jsem právě zahájil. Kdo souhlasí, aby zpravodajskou zprávu přednesl pan poslanec Vilém Holáň? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 492 z přítomných 111 pro 83, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Žádám pana poslance Viléma Holáně, aby se ujal slova jako zpravodaj pro prvé čtení.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji. Česká republika je účastníkem celé řady takovýchto dohod, které se týkají dítěte, např. Úmluva o právech dětí, Úmluva o osvojení dětí. Myslím si, že je zcela samozřejmé, že bychom se měli touto dohodou zabývat. Doporučuji, aby byla přidělena k projednání výboru zahraničnímu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani nikoho nevidím z místa. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Tentýž návrh předložil zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 493, které jsem právě zahájil. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 493 z přítomných 115 bylo pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh vládního návrhu zákona byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím bod 112. Zároveň končím dnešní jednání. Přerušuji schůzi do 4. 11. do 13 hodin.

Konstatuji, že v hlasování, které jsme provedli tento týden, bylo rozhodnuto, že se budeme zabývat pouze třetími čteními. S tím, že opakuji, že jako první bod ve 13 hodin bude bod 145, jako druhý bod číslo 143, jako třetí bod číslo 144. Potom se budeme zabývat ostatními body ve třetím čtení včetně schváleného časově zařazeného bodu o rozpočtovém určení daní.

Přeji vám příjemný víkend, loučím se a na shledanou v úterý.

 

(Jednání skončilo v 15.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP