Stenografický zápis 22. schůze, 4. listopadu 2003


(Jednání zahájeno ve 13.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.26 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal


144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá


196. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Šustr
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 15.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.37 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Tomáš Kvapil


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Poslanec Petr Ibl
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Ibl
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal


139. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Zuzka Rujbrová


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek


133. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


163. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 17.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP