(V 9.25 hodin oznámila místopředsedkyně Jitka Kupčová prodloužení přestávky do 9.35.)

 

(9.38 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, přestávka určená pro jednání klubu sociální demokracie uplynula. My se nyní budeme zabývat bodem č. 190, kterým je

 

190.
Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách
jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

 

Ještě předtím, než dám slovo ministrovi financí, sděluji, že pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu číslo 2.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí a místopředseda vlády pan Bohuslav Sobotka a také zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 451/2.

Pan místopředseda Ivan Langer má náhradní kartu č. 23.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid. Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se ztišili, aby pan zpravodaj mohl přednést to, co nám chce sdělit. Upozorňuji, že jde o třetí čtení. Prosím.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážený pane ministře financí, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě načetl některé legislativně technické úpravy, které bude potřeba schválit v příslušném okamžiku.

Především v § 43 došlo k omylu, že místo specializovanému pracovišti zůstalo certifikovanému pracovišti. Slovo certifikovanému nemá žádnou oporu v zákoně, a je tudíž zjevným legislativně technickým nedostatkem. Slovo certifikované se vyskytuje ještě jednou ve druhé větě, to znamená, že bude potřeba opravit slovo certifikovanému na specializovanému a v další větě certifikované na specializované. Podobně v § 44 je stejná legislativně technická chyba, slovo certifikované je nutno nahradit slovem specializované.

U pozměňovacího návrhu B13 při přepisu vypadla číslovka 3 u odstavce, ač ve stenozáznamu je ta číslovka uvedena. To znamená, že pozměňovací návrh B13 bude znít:
V § 27 se v odstavci 3 slova "§ 27" nahrazují slovy - a tady bych doporučoval použít ve zkratce odstavec - "odst. 2", místo "odstavce 2", jak je uvedeno ve sněmovním tisku 451/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP