Předpis 38/1995 Sb.

Citace38/1995 Sb.
NázevZákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Částka8 (14. 3. 1995)
Účinnostod 1. 7. 1995, zrušeno dnem 1. 7. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
984 Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 38/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
Derogace pasivní
355/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích1
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze2
56/2001rušíZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.3


ISP (příhlásit)