Předpis 97/1996 Sb.

Citace97/1996 Sb.
NázevZákon o ochraně chmele
Částka32 (26. 4. 1996)
Účinnostod 26. 4. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1965 Zákon o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák
Navržené změny7 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 97/1996 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
39/1957rušíZákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
77/1962rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
13/1967rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů 
Derogace pasivní
68/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele1
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů2
322/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů3
441/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
248/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů8
Vztahováno k
179/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele 


ISP (příhlásit)