Předpis 214/1993 Sb.

Citace214/1993 Sb.
NázevZákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Částka53 (13. 8. 1993)
Účinnostod 12. 10. 1993, zrušeno dnem 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
428 Návrh zákona o zkrácení doby platnosti cest. dokladů ČSFR

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 214/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
329/1999rušíZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)1


ISP (příhlásit)