Předpis 223/1994 Sb.

Citace223/1994 Sb.
NázevZákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
Částka68 (6. 12. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1000 Zákon o sloučení obchodních komor
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 223/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
42/1980novelizujeZákon o hospodářských stycích se zahraničím 
301/1992novelizujeZákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
Vztahuje se k
115/1974??Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 
42/1980??Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 
301/1992??Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
301/1992??Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
Vztahováno k
259/1996??Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)