Předpis 42/1980 Sb.

Citace42/1980 Sb.
NázevZákon o hospodářských stycích se zahraničím
Částka12 (24. 4. 1980)
Účinnostod 1. 7. 1980, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
75 Vládní návrh zákona o hospodářských stycích se zahraničím
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
119/1948novelizujeZákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
61/1952novelizujeZákon o námořní plavbě 
11/1959rušíVládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely 
103/1960rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci 
31/1964rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu 
32/1964rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu 
123/1965novelizujeZákon o Československé tiskové kanceláři 
17/1967rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím 
121/1968rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
4/1969rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb. o řízení při vývozu 
5/1969rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb. o řízení při dovozu 
8/1969rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě 
164/1969rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
85/1972rušíZákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím 
125/1975rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky 
69/1978rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č.103/1960 Sb. o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci , ve znění vyhlášky č.32/1961 Sb. 
58/1979rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku 
Derogace pasivní
57/1980opravujeRedakční sdělení 
102/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím1
184/1988úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.2
113/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.2
513/1991novelizujeObchodní zákoník3
228/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.4
223/1994novelizujeZákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.5
62/2000novelizujeZákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně někerých zákonů6
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech7
89/2012rušíZákon občanský zákoník8


ISP (příhlásit)