Předpis 59/1973 Sb.

Citace59/1973 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech
Částka17 (8. 6. 1973)
Účinnostod 1. 7. 1973, zrušeno dnem 1. 1. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
200/1994rušíZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 


ISP (příhlásit)