Předpis 46/1971 Sb.

Citace46/1971 Sb.
NázevZákon o geodezii a kartografii
Částka14 (6. 7. 1971)
Účinnostod 1. 9. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1995
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1969 - 1971
72 Vládní návrh zákona o geodézii a kartografii

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
177/1927rušíZákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) 
64/1930rušíVládní nařízení, jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona). 
82/1948rušíZákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon) 
250/1949rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřičský zákon 
1/1954rušíVládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie 
35/1968rušíVyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú.l. o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl 
Derogace pasivní
200/1994rušíZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1


ISP (příhlásit)