Předpis 60/1973 Sb.

Citace60/1973 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
Částka17 (8. 6. 1973)
Účinnostod 1. 7. 1973, zrušeno dnem 1. 1. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
200/1994rušíZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 


ISP (příhlásit)