Předpis 528/2004 Sb.

Citace528/2004 Sb.
NázevVyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Částka181 (15. 10. 2004)
Účinnostod 1. 11. 2004, zrušeno dnem 29. 4. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
73/2014rušíVyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
Vztahuje se k
513/1991??Obchodní zákoník 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
91/1996??Zákon o krmivech 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
124/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků 
147/2002??Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
206/2004??Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
Vztahováno k
73/2014??Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 


ISP (příhlásit)