Předpis 305/1993 Sb.

Citace305/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
Částka77 (23. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994, zrušeno dnem 1. 4. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
620 Novela z. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1956novelizujeZákon o civilním letectví (letecký zákon) 
209/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť 


ISP (příhlásit)