Předpis 209/1964 Sb.

Citace209/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Částka91 (31. 12. 1964)
Účinnostod 1. 1. 1965, zrušeno dnem 1. 4. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
104/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť 
305/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb. 
49/1997rušíZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)