Předpis 47/1956 Sb.

Citace47/1956 Sb.
NázevZákon o civilním letectví (letecký zákon)
Částka25 (6. 10. 1956)
Účinnostod 1. 10. 1956, zrušeno dnem 1. 4. 1997
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
65 Vládní návrh zákona o civilním letectví (letecký zákon). ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
172/1925rušíZákon o letectví 
Derogace pasivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník1
43/1976novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)2
127/1976úplné zněníZákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
90/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.3
383/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.4
305/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.5
49/1997rušíZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů6


ISP (příhlásit)