Předpis 296/1995 Sb.

Citace296/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 18.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
Částka79 (21. 12. 1995)
Účinnostod 21. 12. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
Vztahuje se k
424/1991vztah kZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
166/1993vztah kZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
117/1994vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 


ISP (příhlásit)