Předpis 134/2005 Sb.

Citace134/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Částka47 (7. 4. 2005)
Účinnostod 7. 4. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
79/1957vztah kZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
80/1957vztah kVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
40/1964vztah kObčanský zákoník 
89/1987vztah kZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
222/1994vztah kZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
458/2000vztah kZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)