Předpis 89/1987 Sb.

Citace89/1987 Sb.
NázevZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
Částka21 (17. 11. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988, zrušeno dnem 1. 1. 1995
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
34 Vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
80/1957novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
38/1963rušíVyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci2
Vztahováno k
134/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)